Co się wydarzyło na lutowej sesji w Brukseli?

Podczas dwudniowej sesji plenarnej w Brukseli posłowie powitali w Izbie przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermanna Van Rompuy, wezwali do solidarności wobec problemów w strefie euro i opowiedzieli się za zrównoważoną i zapewniającą trwały rozwój polityką, która będzie chronić ryby i rybaków. Obejrzyj galerię zdjęć z ostatniej sesji.

Pierwszy raz Hermanna Van Rompuy. Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy, przemawiał przed Izbą po raz pierwszy od objęcia urzędu w grudniu 2009 roku.

Eurodziura budżetowa. Van Rompuy poinformował posłów o wyniku ostatniego nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej, poświęconego problemom Grecji z zadłużeniem publicznym i nowej strategii gospodarczej UE 2020, której celem jest poprawa zatrudnienia i pobudzenie wzrostu gospodarczego. Posłowie w trakcie debaty wezwali kraje członkowskie do solidarności, a Radę i Komisję do przedstawienia nowej, ambitnej strategii.

O europejskim rybaku i znikającej rybce. Pogłowie ryb gwałtownie się kurczy a wraz z nim dochody europejskich rybaków. Parlament uważa, iż reforma wspólnej polityki rybołówstwa powinna równoważyć i elastycznie regulować aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

Prawa człowieka. Delegacja Parlamentu Europejskiego do Rady Praw Człowieka ONZ, która zbiera się w Genewie od 1 do 26 marca 2010 przedstawi obawy dotyczące różnych form dyskryminacji i łamania praw człowieka wobec ludności cywilnej podczas wojny oraz sytuacji na Haiti, w Iranie, w Afganistanie i w Strefie Gazy.

Ukraina. Głównym wyzwaniem stojącym przed ukraińskimi politykami po wyborach prezydenckich jest zapewnienie stabilizacji politycznej i gospodarczej kraju, stwierdzili posłowie w rezolucji podjętej w czwartek przez Parlament Europejski. Z zadowoleniem przyjęto fakt, że wybory spełniły większość standardów OBWE i UE oraz że startowali w nich kandydaci o różnych afiliacjach reprezentujący alternatywne poglądy polityczne.

Białoruś. Oklaskami powitali posłowie obecnych na sali plenarnej gości z Białorusi: Andżelikę Borys, przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi oraz Pana Aleksandra Milinkiewicza, lidera opozycji demokratycznej w tym kraju i laureata nagrody im. Sacharowa. 

„Białoruś niestety znów  znalazła się na czołówkach gazet za sprawą prześladowania organizacji pozarządowej. Parlament Europejski broni i będzie bronił uniwersalnych wartości, które są nam bliskie i w które wierzymy. Będziemy potępiać reżimy autorytarne używające siły i prześladujące demokratyczne organizacje tylko dla tego, że nie podzielają ich poglądów” – powiedział przewodniczący Jerzy Buzek.