Dukla – spotkanie z młodzieżą

Spotkanie z młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana z Dukli. W ramach spotkania doszło do dyskusji nt. kryzysu ekonomicznego w Polsce. W debacie wzięli też udział parlamentarzyści: Senator RP Stanisław Piotrowicz, Posłanka na Sejm Elżbieta Łukaciejewska, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański. Rozmawialiśmy o przyczynach kryzysu, ale przede wszystkim poszukiwaliśmy różnych dróg wyjścia ze złej sytuacji ekonomicznej. W swoim wystąpieniu przedstawiłem różne filozofie walki z kryzysem. Powołując się na przykłady państw zachodnich apelowałem o zwiększenie wydatkowania środków publicznych na inwestycje krajowe, co mogłoby zatrzymać rosnące bezrobocie, a także o lepsze wykorzystywanie przez polski rząd środków unijnych. Zaprezentowałem też propozycje Prawa i Sprawiedliwości na rozwiązanie istniejących w Polsce problemów ekonomicznych. Przedstawiłem też obecnej podczas spotkania młodzieży zalety i wady wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty EURO.