JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE ?

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie na 8 miejscu w UE pod względem wykorzystania środków unijnych.

Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 17 listopada 2013 roku rozliczonych zostało 60% środków zagwarantowanych na lata 2007-2013.

JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE?

KOLEJ

Z 20 miliardów złotych przeznaczonych na rozwój kolei, do końca listopada 2013 roku wydanych zostało ok. 4 miliardów złotych, czyli 20% dostępnych środków.

Do tej pory zakontraktowanych zostało jedynie 60% środków na kolej, co oznacza że niemal pewna jest utrata 8 miliardów złotych!!!

INTERNET SZEROKOPASMOWY

Rząd zapowiadał budowę 17 tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowych. Do sierpnia 2013 zbudowano niecałe 1300 kilometrów. Oznacza to, że zrealizowano mniej niż 10% założonego projektu.

Na cały program dla Polski UE przeznaczyła łącznie ponad 1 000 000 000 euro!!!

BUDOWA DRÓG SZEROKOPASMOWYCH I AUTOSTRAD

W 2008 roku rząd Tuska zapowiedział, że do Euro (czerwiec 2012) w Polsce wybudowane zostanie 3200 kilometrów nowych autostrad oraz dróg ekspresowych.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2007 roku do dziś wybudowano 1326 kilometrów autostrad oraz dróg ekspresowych.

KOSZTY BUDOWY DRÓG W POLSCE

Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie z 2013 roku wykazał, że koszt budowy dróg w Polsce jest znacznie wyższy niż w Niemczech, Hiszpanii czy Danii, pomimo znacznie tańszej siły roboczej w naszym kraju. Jednocześnie, firmy budowlane i wykonawcy zamiast się bogacić – upadają.

INNOWACYJNOŚĆ

W ramach programu Innowacyjna Gospodarka Polska w latach 2007-2013 otrzymała 8,66 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na badania, rozwój i nowoczesne technologie.

Pomimo tego Polska w 2013 roku wciąż jest na 4 miejscu od końca w UE jeżeli chodzi o innowacyjność. W tym względzie nic się nie zmieniło od roku 2007.

PROGRAM OPERACYJN KAPITAŁ LUDZKI

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Polska w latach 2007-2013 otrzymała 9,7 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Społecznego na m.in. szkolenia dla pracowników i bezrobotnych.

Pomimo tego w Polsce w 2012 roku odsetek osób podnoszących swoje kwalifikacje wyniósł 4,5%, a więc spadł o 0,6% w porównaniu do roku 2007, zaś Polska jest dopiero na 21 pozycji w całej UE.

ILE ŚRODKÓW UNIJNYCH MOŻE ZOSTAĆ UTRACONYCH PRZEZ POLSKĘ

Jeżeli utrzyma się obecne powolne tempo wydawania środków europejskich (średnia z pierwszych ośmiu miesięcy 2013 roku – 3 miliardy złotych miesięcznie) nie zdążymy wykorzystać wszystkich dostępnych funduszy przyznanych nam na lata 2007-2013.

W związku tym Polska może stracić nawet do 33 miliardów złotych!!!