Jarosław Kaczyński: demokracja w państwie europejskim łączy się z państwem narodowym

Zdaniem Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powinniśmy dążyć do Europy, w której poszczególne państwa współpracują w wielu kwestiach, ale zachowują „swoją tożsamość i suwerenność”. W jego opinii, jest to ważne m.in. ze względu „na wartość, jaką jest demokracja”.

„Nie ma sposobu zorganizowania demokracji w państwie europejskim, ona łączy się ściśle z państwem narodowym” – podkreślił Jarosław Kaczyński podczas konferencji inaugurującej działalność fundacji New Direction w Polsce.

Według szefa PiS tylko pewna wspólna „podstawa kulturowa” umożliwia funkcjonowanie demokracji, „nie jako pustego mechanizmu, ale jako czegoś realnego, co oznacza w ostatecznym rachunku, że my – jako zwykli obywatele (…) możemy mieć wpływ na kształt naszego życia publicznego, na to w jaki sposób jest rządzone”. „Nie chcemy tego wpływu tracić” – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Jego zdaniem, demokracja może być podważana nie wprost, ale „poprzez mechanizmy, które uczynią z niej pustą instytucję”. Według szefa PiS, aby bronić demokracji, „konieczne są badania i wspólne sięganie do zasobu myśli, którymi dysponują poszczególne narody”.

Fundacja New Direction (Nowy Kierunek) to konserwatywny think-tank związany z frakcją Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Patronką fundacji jest była premier Wlk. Brytanii Margaret Thatcher, a szefem brytyjski eurodeputowany Geoffrey van Orden. W jej władzach zasiadają także Polacy: europoseł PiS Tomasz Poręba (jako wiceszef) i wiceminister gospodarki w rządzie PiS Piotr Naimski. Członkiem Rady Fundacji jest profesor Zdzisław Krasnodębski.

W czwartkowej konferencji inaugurującej jej działalność wziął udział m.in. szef PiS Jarosław Kaczyński i b. szefowa MSZ w jego rządzie Anna Fotyga.

Czwartkowa konferencja New Direction poświęcona była kwestiom zaopatrzenia w surowce energetyczne oraz bezpieczeństwa energetycznego. New Direction współpracuje w Polsce m.in. z Ośrodkiem Myśli Politycznej z Krakowa.