Komisja Europejska z pomocą publiczną dla poszkodowanych podczas powodzi w Polsce

Komisja Europejska zezwoliła w poniedziałek na pomoc publiczną przyznaną w
Polsce w ramach odszkodowań z tytułu strat spowodowanych przez powodzie w
maju i czerwcu.
„Komisja doszła do wniosku, że z powodu swojego zasięgu powodzie i osunięcia
ziemi, które dotknęły Polskę w ciągu maja i czerwca 2010 r.,podpadają pod
kategorię klęsk żywiołowych” – napisała Komisja w komunikacie.

Pomoc publiczna będzie „dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw” dotkniętych
powodziami i będzie stanowić rekompensatę wyłącznie za szkody spowodowane
rzeczywiście przez powódź, jest więc”zgodna z zasadami UE dotyczącymi pomocy
państwowej” – dodano w komunikacie.