Konferencja „Europa Karpat” w Krasiczynie

23 lutego br. w Krasiczynie odbyła się kolejna konferencja „Europa Karpat”, która była poświęcona europejskiej polityce rozwoju oraz wsparciu z nowego unijnego budżetu dla międzynarodowych regionów karpackich. Europoseł PiS Tomasz Poręba był moderatorem panelu dotyczącego europejskich programów operacyjnych.

W konferencji wzięli udział wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz posłowie. Ponadto w krasiczyńskim spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele parlamentów Ukrainy, Słowacji, Węgier oraz administracji rządowej i samorządowej państw regionu karpackiego. W dyskusji zabierali głos także przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych

W poszczególnych panelach uczestnicy analizowali współpracę parlamentarną państw karpackich, założenia do Strategii Karpackiej i europejskie programy operacyjne, wizerunek regionu karpackiego w mediach jak również podsumowali 20 lat Euroregionu Karpackiego.

Konferencję zwieńczyło przyjęcie „Deklaracji Krasiczyńskiej”, która wskazuje najważniejsze cele regionu karpackiego w najbliższych latach.