Konferencja „Europa Karpat”

Polityka rozwoju regionalnego obszarów górskich w nowej perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020, potrzeba stworzenia makroregionalnej Strategii Karpackiej oraz problemy sportu, rekreacji i turystyki na obszarze Karpat to główne tematy konferencji „Europa Karpat”, która odbędzie się jutro (5 września br.) w Krynicy Górskiej.

W spotkaniu wezmą udział wicemarszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Cezary Grabarczyk oraz posłowie. Ponadto uczestnikami spotkania będą przedstawiciele parlamentów m.in. z Czech, Węgier, Ukrainy i Słowacji oraz administracji rządowej państw regionu karpackiego. W dyskusji głos zabiorą także reprezentanci instytucji europejskich, władz samorządowych oraz środowiska naukowego i biznesu.

Głównym celem spotkania będzie wypracowanie propozycji dotyczących zwiększenia efektywności europejskich mechanizmów rozwoju obszarów górskich. Pierwsza część konferencji poświęcona zostanie kwestiom finansowania rozwoju Karpat w ramach budżetu UE na lata 2013-2020. Ponadto poruszona zostanie tematyka strategii makroregionalnych oraz możliwości działań na rzecz rozwoju obszarów górskich. Drugi panel zostanie poświęcony inicjatywom parlamentarnym na rzecz Karpat. Tematem trzeciej części konferencji będą zagadnienia związane ze standaryzacją sportu, rekreacji i turystyki. W ostatnim panelu uczestnicy przedstawią praktyczne aspekty wdrażania mechanizmów rozwojowych regulowanych Konwencją Karpacką.

Konferencja „Europa Karpat” organizowana jest po raz piąty. Podczas spotkań prezentowane są doświadczenia regionów, dobre praktyki, propozycje zrównoważonego rozwoju oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy europejskich. Konferencja stanowi forum współpracy praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką rozwoju obszarów górskich oraz współpracą transgraniczną w Europie Środkowej i Wschodniej. Ostatnie spotkanie odbyło się w lutym 2012 r. w Krasiczynie k/Przemyśla w ramach Forum Ekonomicznego.

PROGRAM MEDIALNY

godz. 10.40 otwarcie konferencji

 • wiecemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

godz. 10.45 panel I: Jak finansować rozwój Karpat w nowym siedmioletnim budżecie UE na lata 2013-2020

 • moderatorJerzy Kwieciński – ekspert ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE, Business Centre Club
 • Richard Hörcsik – przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej Parlamentu Węgier
 • L’uboš Mártinak – poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej
 • Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Michal Janeba – wiceminister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
 • Marceli Niezgoda – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
 • Karla Wusterova – dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • Martin Guillermo Ramírez- sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych AEBR
 • Dawid Lasek – wiceprezes Euroregionu Karpackiego

godz. 12.05 panel II: Wspólnota karpacka – inicjatywy parlamentarne na rzecz Karpat

 • moderator: Krzysztof Szczerski – poseł na Sejm RP
 • Cezary Grabarczyk – wicemarszałek Sejmu RP
 • Richard Hörcsik – przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej Parlamentu Węgier
 • Markijan Malskyj – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy
 • Wojciech Jasiński – poseł na Sejm RP
 • Piotr Naimski – poseł na Sejm RP
 • Norbert Obrycki – senator RP

godz. 13.15 panel III: Nasze góry wspólna sprawa: wiodące projekty

 • moderator-Zbigniew Rynasiewicz – poseł na Sejm RP
 • Olgierd Dziekoński – sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Igor Rattaj – przedstawiciel JTF Group
 • Mykhailo Wisziwaniuk – gubernator, Iwano-Frankwiska Państwowa Administracja Obwodowa
 • Igor Olijnyk – przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, Budownictwa i Architektury, Iwano-Frankwiska Państwowa Rada Obwodowa
 • Bohus Hlavaty – przedstawiciel Tatry Mountain Resorts
 • Andrzej Massel – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

godz. 14.25 panel IV: Konwencja Karpacka – zrównoważony rozwój Karpat

 • moderator-Jan Szyszko – poseł na Sejm RP
 • Erika Jurinova, wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Republiki Słowackiej,
 • Gordana Comić – wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii
 • Katarzyna Sobierajska- podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
 • Mykhailo Kostiuk – gubernator, Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa
 • Giacomo Luciani – koordynator projektu z Tymczasowego Sekretariatu Konwencji Karpackiej
 • Jan Malicki – przedstawiciel Studium Europy Wschodniej
 • Igor Cependa – rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku