Konferencja PiS w Rzeszowie

W minioną sobotę w Rzeszowie odbyła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem PiS dla Podkarpacia. Podczas konferencji wystąpiłem w temacie „Młode pokolenie Polaków”. Wskazałem na szereg barier na jakie obecnie natrafia młody człowiek, który chce się rozwijać , żyć i pracować w Polsce. Wciąż jest tak, że młodzi ludzie zmagają się w naszym kraju z licznymi problemami, które ograniczają ich aktywność a nie wszyscy mają możliwość samodzielnie uporać się z tymi przeszkodami. Tymczasem modernizacja Polski opierać się musi na młodych Polakach, którzy wykształcenie odebrali już w wolnej Polsce. To oni muszą być motorem przemian. Zadaniem państwa jest stworzenie im możliwości swobodnego działania, a przede wszystkim stworzenie warunków powrotu do Ojczyzny z emigracji. Do barier ograniczających rozwój młodych Polaków zaliczyłem przede wszystkim korporacyjny system funkcjonowania naszego życia publicznego, brak wsparcia państwa w systemie ulg podatkowych i świadczeń rodzinnych dla młodych małżeństw oraz brak wsparcia państwa w postaci udogodnień administracyjno-podatkowych dla młodych ludzi zakładających własną działalność gospodarczą. Podkreśliłem, że wcale nie musi być tak aby młodzi ludzie z Podkarpacia musieli wyjeżdżać do innych polskich miast lub zagranicę aby tam pożytkować nabytą na uczelniach naszego regionu. Warunkiem jest m.in. szybkie i skuteczne wykorzystanie środków unijnych za którymi pójdą inwestycje zagraniczne a te z kolei dadzą pracę młodym wykształconym ludziom naszego województwa. Jestem pewien, że jeśli nie damy młodym szansy rozwoju, to w bliższej i dalszej perspektywie czeka nas wiele niebezpieczeństw. Masowa emigracja, niż demograficzny, brak wykwalifikowanych kadr, które obsługiwać będą pojawiające się w Polsce projekty i inwestycje. Mam nadzieję, że polskie państwo stać będzie na takie działania, które pozwolą na uniknięcie tego czarnego scenariusza.