List do premier Ukrainy Julii Tymoszenko

Bruksela, 28 lipca 2009 r.

Szanowna Pani
Julia Tymoszenko
Premier Ukrainy

Szanowna Pani Premier,

zwracam się do Pani z prośbą o udzielenie pomocy osobom duchownym reprezentującym Kościół Rzymskokatolicki, które znalazły się w trudnej sytuacji po wprowadzeniu zmian w prawie wizowym Ukrainy. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wydanie osobie duchownej całorocznej wizy typu „R”, lecz w praktyce pozwalającej przebywać na terytorium Ukrainy nie więcej niż przez 180 dni w ciągu roku.

Obowiązujący zapis prawny może doprowadzić do sytuacji, w której około 600 osób niosących posługę duszpasterską rzeszy półtora miliona wiernych oraz często ofiarujących pomoc humanitarną, pozostanie niebawem bez prawa wjazdu na terytorium Ukrainy.
Jestem przekonany, że Pani interwencja w tej sprawie może doprowadzić do zmiany w zapisie prawnym, który zezwalałby osobom duchownym Kościoła Rzymskokatolickiego posługującym się wizą typu „R” na pobyt przez cały rok na terytorium Ukrainy oraz na przedłużanie tej wizy na kolejne lata.

Jako członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Delegacji ds. Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Ukraina oraz zgromadzenia EURO-NEST, skupiającego posłów do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych wschodnich sąsiadów UE, zwrócę się z oficjalnym pytaniem do Komisji Europejskiej, czy w ramach obecnie negocjowanego porozumienia o współpracy miedzy Unią Europejską a Ukrainą będzie możliwość wprowadzenia takich uregulowań w kontekście wiz, które pozwolą traktować wizę religijną typu „R” jako upoważniającą do legalnego przebywania na terytorium Ukrainy i przekraczania granicy przez cały rok (a więc 365 dni), z możliwością przedłużenia jej ważności na kolejne lata.

Wiem o Pani przychylności dla Kościołów działających na terytorium Ukrainy. Jestem pełen uznania dla Pani dotychczasowych działań na rzecz związków wyznaniowych, które we wszystkich krajach świata niosą nie tylko pomoc duchową, lecz również kształtują postawy moralne społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Poręba
Poseł do Parlamentu Europejskiego