Nie będzie dodatkowych dopłat dla polskich rolników

W odpowiedzi na interpelacje posłów PiS do PE Tomasza Poręby i Janusza Wojciechowskiego Komisja Europejska oświadczyła, że polscy rolnicy produkujący tytoń nie uzyskają należnego im wsparcia z budżetu UE z powodu zbyt późnego zgłoszenia ze strony polskiego Ministerstwa Rolnictwa.

Pozbawienie dopłat postawi rolników produkujących tytoń w Polsce w trudnej sytuacji. W wielu przypadkach może to skutkować utratą zdolności produkcyjnych, a co za tym idzie – utratą pracy.

„To jaskrawy przykład niekompetencji ministerstwa rolnictwa i braku profesjonalizmu ministra Sawickiego. Kraje takie jak Hiszpania Włochy i Węgry otrzymają należne im dotacje na uprawy tytoniu, ponieważ ich władze potrafiły zadbać o interes swoich rolników. Będziemy oczekiwać w tej sprawie wyjaśnień ze strony ministerstwa rolnictwa”, komentował sprawę Poręba.

Poniżej odpowiedź Komisji Europejskiej

Dnia 28 lipca 2009 r., tj. w przewidzianym terminie, polskie władze zgłosiły Komisji szereg środków, które mają zostać wdrożone na mocy art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. Później jednak zdecydowały o wdrożeniu dodatkowego środka w sektorze tytoniu. Decyzję tę podjęto po terminie wyznaczonym w tym celu przez Radę a odpowiednie powiadomienie przesłano dnia 26 sierpnia 2009 r., tj. po terminie zgłaszania przewidzianym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 639/2009.

Informując polskie władze o tym, że spóźnione zgłoszenie nie może zostać przyjęte, Komisja wypełniła jedynie swój obowiązek zapewniania zgodności wdrożenia wsparcia specjalnego z obowiązującymi ramami prawnymi.

Hiszpania, Włochy i Węgry poinformowały Komisję w przewidzianym terminie o zamiarze wdrożenie środków wsparcia dotyczących sektora tytoniowego.

Hiszpania i Włochy zdecydowały o przyznaniu wsparcia z tytułu poprawy jakości tytoniu zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, podczas gdy Węgry zdecydowały o przyznaniu wsparcia oddzielonego od wielkości produkcji w obszarach podlegających restrukturyzacji/objętych programem rozwoju zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. c) wymienionego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady środki te nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia przez Komisję.

Hiszpania zamierza wydać na wsparcie powiązane z produkcją 0,2 EUR za kg dostarczonego świeżego tytoniu w ramach puli środków finansowych w wysokości 5,8 mln EUR rocznie.

Włochy zamierzają wydać na wsparcie powiązane z produkcją maksymalnie 2 EUR za kg dostarczonego tytoniu. Szacuje się jednak, że za odmianę „Kentucky” kwota wsparcia może wynieść do 4 EUR za kg a za odmianę „Nostrano del Brenta” do 2,5 EUR za kg. Przyznana na ten cel pula środków finansowych wynosi 21,5 mln EUR rocznie.

Węgry zamierzają przyznać pomoc niezwiązana z wielkością produkcji w ramach restrukturyzacji lub programu rozwoju w sektorze tytoniowym. Przyznana na ten cel pula środków finansowych wynosi 22,1 mln EUR rocznie.