„Polska jest najważniejsza”„Polska jest najważniejsza”


Deklaracja Podkarpackiego Społecznego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Podkarpacia!

Dzisiaj stajemy przed Wami, by wesprzeć kandydata na najwyższy urząd
Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość
naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także
obowiązek mówić o naszych oczekiwaniach i pragnieniach dotyczących życia
publicznego, życia całego Narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem
marzeń pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak
rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy Podkarpacki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani,
że wybór Jarosława Kaczyńskiego gwarantuje urzeczywistnienie wizji Polski,
z której wszyscy będziemy dumni. Polski – nowoczesnej, a zarazem
kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski – suwerennej, otwartej na świat,
a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości. Polski – niepodzielonej,
w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce i możliwość rozwoju.
Wybór, dzięki któremu w życiu publicznym zapanuje atmosfera prawdy
i szczerej troski o dobro wspólne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Województwa Podkarpackiego, którym
wizja ta jest bliska, o przystępowanie do społecznych komitetów poparcia
Jarosława Kaczyńskiego.

Podkarpacki Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rzeszów, 11 maja 2010 r.