Poręba: Nowy system opłat za niemieckie drogi to jawna dyskryminacja obcokrajowców

Tomasz Poręba zwrócił się do Komisji Europejskiej z interpelacją w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi opłat za korzystanie z niemieckich dróg. „Kosztami zostaną obarczeni przede wszystkim obcokrajowcy, co stoi w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Wspólnoty – zasadą równego traktowania wszystkich obywateli UE” – mówi europoseł Poręba.

Od 2016 roku niemiecki rząd zamierza wprowadzić opłaty za korzystanie ze wszystkich dróg na terenie tego kraju. Jak wskazuje europoseł Poręba, zmiany najbardziej uderzą po kieszeni obcokrajowców, gdyż niemieckim obywatelom będzie przysługiwało prawo rekompensaty w postaci obniżenia podatku od samochodów.

„Najdotkliwiej odczują to przede wszystkim polscy turyści, którzy bardzo często przejeżdżają przez terytorium Niemiec, ale także mieszkańcy regionów przygranicznych Polski, Czech, Danii i Holandii” – podkreśla wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki w PE. Tomasz Poręba zwraca także uwagę, że wprowadzenie opłat za drogi niekorzystnie wpłynie również na kondycję finansową małych firm (sklepów, restauracji i punktów usługowych), które w dużej mierze opierają się na klientach z zagranicy.

„Zwróciłem się do Komisji Europejskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ewidentnej dyskryminacji obywateli krajów UE przez niemieckie władze. Jeżeli zmiany wejdą w życie, to z jednej strony będziemy mieć niemieckich przedsiębiorców, którzy nie będą obciążeni kosztami winiet a z drugiej – przedsiębiorców z wielu innych państw, w tym z Polski, którzy będą musieli uiszczać dodatkowe opłaty. Stoi to w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Wspólnoty – zasadą równego traktowania wszystkich obywateli UE” – zaznacza Tomasz Poręba.