Poręba: PE za przekazaniem 105 mln Euro na usuwanie skutków powodzi w Polsce

W dniu dzisiejszym PE przegłosował wniosek o przyznaniu Polsce 105 mln pomocy na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi z Europejskiego Funduszu Solidarności. Wczesniej pozytywną opinię w tej sprawie przedstawiła Komisja Europejska.

Pieniądze przeznaczone zostaną na naprawę zniszczonej infrastruktury, w tym dróg i mostów. Przyznanie Polsce środków z Europejskiego Funduszu Solidarności to także efekt czerwcowej debaty Parlamentu Europejskiego, o którą wnioskował podkarpacki poseł PiS Tomasz Poręba. Podczas tamtejszej debaty Parlament Europejski jednoznacznie opowiedział się za udzieleniem Polsce pomocy na walkę ze skutkami powodzi. Stanowiło to formę nacisku na Komisję Europejską i Radę w tej sprawie.

– To bardzo dobra wiadomość. Dzisiejsze głosowanie w PE daje zielone swiatło ws. uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Solidarności na pomoc polskim powodzianom. Na pewno byłoby to trudniejsze do osiągnięcia bez debaty na forum Parlamentu Europejskiego i presji PE na Komisję i radę Europejską w tej sprawie. Tym bardziej, że uruchomienie Funduszu było blokowane przez kilku ministrów finansów z krajów płatników netto. Każde dodatkowe pieniądze na pomoc dla zalanych terenów mają olbrzymie znaczenie, gdyż nadal w wielu miejscach, m.in. w województwie podkarpackim, widoczne są ślady tego strasznego kataklizmu. Teraz wiele zależeć będzie od władz wojewódzkich, które powinny jak najszybciej aplikować o jak największa pulę przyznanych Polsce środków na walkę ze skutkami powodzi w naszym regionie. – powiedział Tomasz Poręba.