Poręba w PE: Dość dyskryminacji Polaków na Litwie

Podczas dzisiejszej debaty podsumowującej litewską prezydencję w UE Tomasz Poręba odniósł się do ostatnich przypadków dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie. „To zupełnie niepotrzebnie niszczy wizerunek tego pięknego kraju w Europie” – mówił europoseł PiS.

Poręba przypomniał, że na wniosek pełnomocnika litewskiego rządu nałożono drakońskie kary za używanie tablic informacyjnych w języku polskim na prywatnych posesjach. Zauważył również, że na Litwie nie jest dozwolone stosowanie dwujęzycznych nazwisk. Litewski parlament nie przyjął także ustawy o mniejszościach narodowych mimo, że stanowią one 16% mieszkańców tego kraju.

„Polacy w rejonie wileńskim stanowią ponad 60% mieszkańców, a w rejonie solecznickim – około 80%. Mimo tego próbuje się rugować język polski z litewskiej przestrzeni publicznej” – mówił Poręba. „Tym samym Litwa w dalszym ciągu łamie Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą ratyfikowała, a także ignoruje Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych, pomimo że Parlament Europejski na początku litewskiej prezydencji wezwał w rezolucji do ratyfikowania tej karty przez wszystkie państwa członkowskie” – dodał europoseł PiS.

Poręba wskazywał na wyraźną asymetrię w traktowaniu mniejszości polskiej na Litwie i mniejszości litewskiej w Polsce. Europoseł PiS podkreślił, że Litwini w Polsce cieszą się pełnią praw i „w sposób swobodny funkcjonują w przestrzeni publicznej”. „Apeluję do Pani Prezydent, aby skończyć z tą jawną dyskryminacją mniejszości Polaków na Litwie, co zupełnie niepotrzebnie niszczy wizerunek tego pięknego kraju w Europie” – wezwał Poręba.