Pożegnalne przemówienie przewodniczącego Pötteringa

Zamykając dwa i pół roku urzędowania, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering podsumował w środę w Strasburgu swoją pracę i osiągnięcia Parlamentu w ciągu kończącej się właśnie pięcioletniej kadencji. Parlament z powodzeniem przyjął posłów z dwunastu nowych krajów, wprowadził wiele ważnych aktów prawnych i przeprowadził reformę wewnętrzną, mówił przewodniczący. Podkreślał też zaangażowanie w bliskowschodni proces pokojowy i zachęcał do głosowania w czerwcowych wyborach.

Rozszerzenie o dwunastu nowych członków Pöttering opisywał jako znaczący sukces Unii Europejskiej. Mówił, iż dzięki posłom z nowych państw członkowskich Parlament nabył wiele nowych doświadczeń, wzmocnił się, a także wzbogacił kulturowo.

Dyrektywa usługowa, REACH

Wśród aktów prawnych, które zostały zatwierdzone przez posłów w ciągu ostatnich pięciu lat, Hans-Gert Pöttering szczególnie podkreślał znaczenie dyrektywy usługowej oraz dyrektywy REACH wprowadzającej rejestrację i klasyfikację substancji chemicznych. Zwracał również uwagę na walkę ze zmianami klimatycznymi i na wysiłki zmierzające do przyjęcia Traktatu Lizbońskiego. Dodał jednak, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie usług bankowych i finansowych, oraz przy jednoczeniu wysiłków w celu rozwiązania kryzysu gospodarczego.

Dzisiaj Parlament Europejski jest silniejszy

Pöttering jest jednym z sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują obywateli już od 1979 roku. Był członkiem niemieckiej partii Chrześcijańskich Demokratów i aktywnym zwolennikiem rozszerzenia UE. Parlament jest teraz bardziej wydajną instytucją UE, która ściśle współpracuje z parlamentami krajowymi i parlamentami państw trzecich, powiedział Pöttering. Nowy statut posłów do Parlamentu Europejskiego i ich asystentów, który wejdzie w życie od nowej kadencji, przewodniczący przedstawił jako istotny wkład w powiększanie przejrzystości i otwartości zasad finansowania deputowanych. Zauważył ponadto, że Parlament Europejski uchwalił wiele reform wewnętrznych odnoszących się do usprawnienia przebiegu debat plenarnych, procedur legislacyjnych, prac komisji parlamentarnych i funkcjonowania administracji. Parlament sięgnął też po wiele nowych metod komunikacji, takich jak telewizja internetowa, przyznaje również nagrody dla młodzieży i dziennikarzy. Pöttering przypomniał działania podejmowane w kontekście Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, dialog z Eurośrodziemnomorskim Zgromadzeniem Parlamentarnym, ze światem arabskim oraz obchody tygodnia afrykańskiego w Brukseli.

Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie

„Ważne jest, abyśmy zdecydowanie wspierali rozwiązanie dwupaństwowe – Izraela w bezpiecznych granicach i państwa palestyńskiego w bezpiecznych granicach. Nie możemy pozwolić, by zasady te były poddawane w wątpliwość”, powiedział odchodzący przewodniczący w odniesieniu do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Wybory europejskie w czerwcu

Na zakończenie mówił o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, i wezwał mieszkańców UE do wzięcia udziału w głosowaniu. Kampania wyborcza jest okazją dla obywateli, by mogli się dowiedzieć, dlaczego Unia Europejska jest potrzebna „, powiedział Hans-Gert Pöttering.