Sesja plenarna w Strasburgu, 23-26 listopada 2009: najważniejsze wydarzenia

Ostateczna decyzja w sprawie pakietu telekomunikacyjnego

Gwarancje dostępu do internetu – ostateczna decyzja w sprawie pakietu telekomunikacyjnego już wkrótce

Większe prawa użytkowników telefonów i internetu, wzmocniona konkurencja na rynku, modernizacja systemu wykorzystania częstotliwości radiowych to oczekiwane efekty nowelizacji unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji.

Oznakowanie opon: konsument wybierze świadomie

Wszystkie nowe opony w UE zostaną oznaczone w taki sposób, by konsument mógł wybrać produkt przyjazny dla środowiska, bezpieczny i ekonomiczny.

Zmiany klimatyczne: szczyt w Kopenhadze powinien pokazać światu determinację UE

Jeżeli UE chce pozostać liderem w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym grudniowy szczyt w Kopenhadze musi doprowadzić do uzyskania porozumienia w sprawach kluczowych.

Bankructwa linii lotniczych: pasażerowie powinni dostać odszkodowania

Pasażerom należy się kompensata, jeśli zarezerwowali lot u przewoźnika, który zbankrutował – uważają posłowie kilku grup politycznych.

Skuteczność strategii rozszerzenia UE

Postępy w przygotowaniach do członkostwa w UE poczynione przez kraje Bałkanów Północnych, Turcję i Islandię będą przedmiotem debaty plenarnej Parlamentu. Posłowie zajmą stanowisko w sprawie tegorocznej strategii rozszerzenia UE przygotowanej przez Komisję.

Traktat lizboński: Parlament będzie miał 18 dodatkowych posłów

Wejście w życie traktatu lizbońskiego oznacza dla Parlamentu większe kompetencje ustawodawcze i budżetowe, ale również zwiększenie liczby posłów. Izba jest w trakcie przygotowań do tych zmian.

Absolutorium budżetowe dla Rady za realizację budżetu w 2007 roku: jest porozumienie

Po wielu miesiącach sporu między dwiema instytucjami, komisja kontroli budżetowej Parlamentu zarekomenduje Izbie udzielenie Radzie absolutorium budżetowego za 2007 rok. Stało się to możliwe, gdy Rada zapewniła wreszcie posłom dostęp do dokumentów, spotkała ich przedstawicieli i odpowiedziała na zadane pytania.

Wydalenie 27 Afgańczyków z UE – stanowisko Parlamentu

W październiku dwudziestu siedmiu Afgańczyków zostało wydalonych przez władze Francji i Wielkiej Brytanii. Parlament zażądał wyjaśnień w tej sprawie od Rady i Komisji. Po wysłuchaniu przedstawicieli obu instytucji posłowie przeprowadza debatę plenarną.

Program sztokholmski: priotytety Parlamentu w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Wzrost liczby „cyber-wykroczeń” uzasadnia, zdaniem niektórych posłów, powołanie specjalnego „cyber-trybunału” do ich sądzenia. To jeden z postulatów mających na celu lepszą ochronę praw obywatelskich w UE. Wśród innych propozycji jest też wzajemność uznawania decyzji w sprawie par tej samej płci w różnych państwach UE i kodeks praw więźniów.

Grudniowy szczyt UE zakończy szwedzką prezydencję – debata

Wejście w życie traktatu lizbońskiego, sytuacja gospodarcza w UE, sprawy wewnętrzne i obywatelskie, konferencja klimatyczna w Kopenhadze będą przedmiotem debaty parlamentarnej przed grudniowym szczytem UE.

Strefy dla niepalących: konieczny lepszy monitoring

Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów i chorób w UE. Postępy we wprowadzaniu „środowisk wolnych od dymu tytoniowego” w państwach członkowskich powinny być monitorowane – uważają posłowie.

Budżet UE: sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawi Parlamentowi sprawozdanie roczne za 2008 rok. Sprawozdanie wskazuje na szereg usprawnień w dziedzinie kontroli wykonania unijnego budżetu, ale też niedociągnięcia, przede wszystkim w dziedzinie spójności, funduszy strukturalnych i polityki zewnętrznej.

Internetowa wyszukiwarka książek Google a unijne przepisy dotyczące praw autorskich

Nowa internetowa usługa „Gogle Książki” może mieć wpływ na proces skanowania książek w Europie. Jej zgodność z zasadami ochrony praw autorskich również wywołuje wątpliwości. Parlamentarna komisja prawna zwróci się do Komisji z pytaniem o ewentualną konieczność dostosowania europejskiego prawa autorskiego w reakcji na zaistniałą sytuację.

Skuteczna ochrona kobiet przed przemocą pozostaje wyzwaniem dla UE

Konieczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie przedmiotem debaty w Parlamencie. Przyjęta zostanie rezolucja z okazji dziesiątej rocznicy ustanowienia przez ONZ Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet obchodzonego 25 listopada.

Parlament przyzna tegoroczną nagrodę filmową LUX

Już w środę dowiemy się, kto został tegorocznym laureatem Nagrody Filmowej LUX. Do konkursu o filmową Nagrodę LUX 2009 zakwalifikowane zostały trzy europejskie produkcje: „Wschodnie zabawy”, „Witamy (Welcom)” oraz „Burza”.