Tomasz Poręba: Będzie kontrola zanieczyszczenia powietrza w Mielcu zlecona przez Ministerstwo Środowiska

Dziś europoseł Tomasz Poręba spotkał się z pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej wiceministrem Pawłem Sałkiem i Agnieszką Sosnowską, dyrektor departamentu ochrony powietrza i klimatu. „Podczas spotkania wiceminister środowiska zapewnił, że w najbliższym czasie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi kompleksową kontrolę poziomu zanieczyszczeń w Mielcu” – poinformował Tomasz Poręba.

Jest to także efekt listu, który Tomasz Poręba skierował do ministra środowiska prof. Jana Szyszki z prośbą o zajęcie się problemem zanieczyszczenia powietrza w Mielcu. Podczas dzisiejszego spotkania w ministerstwie środowiska wiceminister Sałek zgodził się, że sprawa jest bardzo poważna. „W czasie spotkania rozmawialiśmy o możliwych krokach, które mogłyby być podjęte przez Ministerstwo Środowiska, aby jak najszybciej doprowadzić do ograniczenia zanieczyszczeń. Minister Sałek zapewnił mnie, że resort środowiska z dużą troską pochyli się nad tym tematem. W najbliższym czasie dojdzie do kontroli poziomu zanieczyszczeń w mieście, którą na wniosek Ministerstwa Środowiska przeprowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Jej celem będzie nie tylko sprawdzenie rzeczywistej skali zanieczyszczeń, ale także rozmowa ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i podjęcie działań, które ostatecznie rozwiążą problem” – mówi Poręba.

Podczas spotkania wiceminister Sałek podkreślił, że od dłuższego czasu jesteśmy świadkiem przerzucania między sobą odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron za bieżący stan rzeczy.

„Problem jest zdecydowanie za długo uciążliwy dla mieszkańców, dlatego trzeba działać tu i teraz” – mówi Poręba.

W najbliższych dniach na zaproszenie Tomasza Poręby i marszałka Władysława Ortyla w biurze europosła w Mielcu odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli firm ze strefy ekonomicznej, władz miasta i mieszkańców. Tomasz Poręba poinformował również, że sprawa zanieczyszczenia powietrza w Mielcu stała się także przedmiotem zainteresowania Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, która jest w kontakcie z Ministerstwem Środowiska.