Tomasz Poręba: Kolejne ważne spotkania ws. Via Carpatia w Brukseli

W ostatnich dniach Via Carpatia była przedmiotem międzynarodowych spotkań ministrów Waszczykowskiego i Adamczyka. Szef MSZ rozmawiał o budowie szlaku ze swoim węgierskim odpowiednikiem, zaś Andrzej Adamczyk – z unijną komisarz ds. transportu Violetą Bulc. Kwestia budowy Via Carpatia została podniesiona także w expose ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego jako jeden z priorytetowych projektów międzynarodowych.

Niedawno zapadła pozytywna decyzja środowiskowa dla budowy S19, zaś kilka dni temu w Rzeszowie z inicjatywy europosła Poręby odbyła się narada robocza z udziałem przedstawicieli ministerstw infrastruktury, rozwoju, GDDKiA oraz władz województwa. Podczas spotkania zadeklarowano przede wszystkim gotowość do budowy odcinka z Rzeszowa do Babicy ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

„Widać że KE dostrzega znaczenie Via Carpatia dla przyspieszenia rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Z przekazanych panu ministrowi Adamczykowi informacji wynika, że Komisja Europejska przychylnie odnosi się do tego projektu. Pani komisarz Bulc zadeklarowała m.in. wsparcie w rozmowach z komisarz ds. rozwoju regionalnego Coriną Cretu w sprawie przesunięcia Via Carpatia na liście projektów w dokumencie implementacyjnym oraz wskazała możliwe do wykorzystania fundusze, przede wszystkim fundusz spójności i EFSI” – podkreśla Tomasz Poręba. „Dobrą okazją do przedstawienia zalet Via Carpatia będzie także spodziewana niebawem wizyta komisarz Cretu, która przybędzie na Podkarpacie na zaproszenie marszałka Ortyla i moje” – mówi Tomasz Poręba.

Europoseł PiS podkreśla, że zaangażowanie na szczeblu rządowym jest niezbędne dla powodzenia projektu. „Bardzo się cieszę, że minister Adamczyk spotkał się z komisarz Bulc i zapowiedział, iż do podobnych spotkań będzie zachęcał także ministrów z innych państw leżących na szlaku Via Carpatia. Okazją do rozmowy na ten temat bez wątpienia będzie zaplanowane na początek marca w Warszawie spotkanie ministrów transportu z krajów, przez które przebiega Via Carpatia. Będzie to bardzo ważny sygnał dla Unii Europejskiej i Brukseli o potrzebie budowy tej drogi” – zaznacza Poręba.

Droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpatia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpatia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku.