Tomasz Poręba: PKP Cargo chce uruchomić produkcję wagonów w Gniewczynie

Tomasz Poręba: PKP Cargo chce uruchomić produkcję wagonów w Gniewczynie
Dziś w Rzeszowie Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP CARGO S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów towarowych. „To szansa dla fabryki w Gniewczynie, o której odkupienie zabiegamy od wielu lat” – powiedział europoseł Tomasz Poręba.
Fabryka Wagonów „Gniewczyna” powstała z przekształcenia w 1994 r. Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gniewczynie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Firma zatrudniała wówczas ponad 1 tys. pracowników i plasowała się wśród czołowych polskich firm branży kolejowej. W 2001 r. została sprzedana przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny słowackiemu podmiotowi.
„Jeszcze kilka lat temu produkty fabryki w Gniewczynie były potwierdzone certyfikatami i słynęły na rynku europejskim z dobrej jakości. Na terenie fabryki wciąż stoją gotowe do pracy maszyny i urządzenia, a według powszechnej opinii ekspertów, realne jest szybkie wznowienie produkcji. Chciałbym, aby stało się to jak najszybciej. Zakład w najlepszych latach zatrudniał ok. tysiąca osób. Sądzę, że z biegiem czasu tyle osób znalazłoby tam pracę i liczę, że dzięki dzisiejszej decyzji tak właśnie się stanie” – powiedział Tomasz Poręba.
Trwają zaawansowane rozmowy z Wagony Świdnica Sp. z o.o. z grupy Greenbrier w zakresie przystąpienia do tego projektu i podpisania listu intencyjnego. Dokument stanowi, że sygnatariusze najpóźniej do końca 2019 roku podpiszą umowę inwestycyjną, która określi ich zaangażowanie w projekt, w tym także kapitałowe. ARP, PKP Cargo i Greenbrier powołają nową spółkę, która zajmie się produkcją wagonów towarowych różnych typów dla PKP Cargo oraz potencjalnie innych klientów. Umowa określi także wielkość udziałów w projektowanej spółce, jakie obejmie każdy z partnerów.
„Na rynku widać duży popyt na wagony towarowe i to przedsięwzięcie będzie zyskowne” – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. „Na pewno nasza spółka będzie znaczącym odbiorcą produkcji tego zakładu, gdyż mamy duże potrzeby zarówno w zakresie wymiany starego taboru na nowy, jak i powiększania naszych zasobów” – dodał Warsewicz.
Strony porozumienia planują wstępnie, że zakład zostanie uruchomiony w nieczynnej Fabryce Wagonów „Gniewczyna” koło Przeworska, ale możliwe są też inne lokalizacje na Podkarpaciu. Plany zakładają, że produkcja wagonów ruszy najpóźniej w 2020 roku.
„Chcemy być aktywnym partnerem w odbudowie potencjału krajowego przemysłu. Zwłaszcza w zakresie odnowy parku taborowego polskich przewoźników, który niegdyś był naszą chlubą narodową. Rynek bardzo tego potrzebuje – obecnie aż 70% wszystkich wagonów towarowych ma ponad 30 lat. Dlatego dzisiaj, podpisując porozumienie z PKP Cargo, połączyliśmy siły i kompetencje. Nasi partnerzy mają potrzeby inwestycyjne i wiedzę branżową, my z kolei wesprzemy planowany projekt finansowo. Liczymy również, że na tej współpracy skorzystają spółki z grupy kapitałowej ARP. Nasze działania nie tylko ograniczą bariery w rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w najbliższych latach, ale także trwale poprawią konkurencyjność polskiego sektora kolejowego” – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
„To bardzo ważne wydarzenie dla przywracania miejsc pracy tradycyjnie związanych z Podkarpaciem jeżeli chodzi o produkcję sprzętu i wyposażenia dla kolei. To istotne, że po latach negatywnie ocenianej prywatyzacji mamy szansę na to, aby te miejsca pracy tu wróciły. Potencjał jest tu bardzo duży – mamy doświadczoną kadrę a samo miejsce jest bardzo dobrze skomunikowane” – ocenił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.
Kolejowy przewoźnik poinformował ponadto o utworzeniu swojej nowej spółki – PKP CARGO Terminale, która będzie miała siedzibę w Medyka-Żurawica. Spółka będzie skupiała wszystkie terminale należące do PKP CARGO. Zgodę na utworzenie nowego podmiotu wyraziła Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. Będzie to największa w Polsce i jedna z największych w Europie spółek zarządzających terminalami lądowymi. „To przykład działań integracyjnych w Grupie PKP CARGO, która ma na celu usprawnienie zarządzania i lepsze wykorzystanie zasobów, ale przede wszystkim zaproponowanie lepszej oferty dla klientów” – mówił Czesław Warsewicz. „Spółka terminalowa to kolejny przykład realizacji naszej strategii, która zakłada rozwijanie sektora intermodalnego” – dodał prezes PKP CARGO S.A.
Władysław Ortyl przypomniał, że w ramach aktualnego Regionalnego Programu Operacyjnego samorząd dofinansował dwa centra logistyczne w Woli Baranowskiej przy Linii Hutniczej Szerokotorowej. „W ramach przyszłego RPO chcielibyśmy uwzględnić dofinansowanie dla centrum Medyka-Żurawica” – zapowiedział marszałek województwa podkarpackiego.