Tomasz Poręba: S19 w najbliższych latach będzie budowana w kierunku Barwinka. Ważne decyzje z dzisiejszej narady

Budowa drogi ekspresowej S19 czyli polskiej części międzynarodowego szlaku Via Carpathia jest priorytetem dla polskiego rządu – takie zapewnienia padły podczas roboczej konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim. Jej organizatorami byli europoseł Tomasz Poręba oraz marszałek Władysław Ortyl.

Wzięli w niej udział przedstawiciele polskiego rządu, GDDKiA oraz Konsul Generalny Słowacji Ivan Skorupa i samorządowcy ze Słowacji. Proces inwestycyjny wkrótce będzie można zacząć ponieważ wydana została pozytywna decyzja środowiskowa dla S19. Ten trudny i długi proces zakończył się w listopadzie. Konieczne jest tylko uprawomocnienie tej decyzji, co podkreślał europoseł Tomasz Poręba.

Droga S19 jest sprawą kluczową dla polskiego rządu. To zupełna zmiana w postrzeganiu tej sprawy w przeciwieństwie do poprzedniej rady ministrów. W marcu w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów transportu z krajów położonych na trasie szlaku gdzie podpisana zostanie kolejna wspólna deklaracja o budowie tej drogi. Będzie to odniesienie do deklaracji łańcuckiej w 2006 roku. Wkrótce na Podkarpaciu będziemy gościć panią Corinę Creţu, komisarza ds. polityki regionalnej w Komisji Europejskiej z którą będziemy rozmawiać zarówno o Via Carpathia jak i o Strategii Karpackiej – powiedział Tomasz Poręba.

Udział w spotkaniu potwierdzili już przedstawiciele prawie wszystkich zainteresowanych państw. 1.lipca Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i chcemy wykorzystać ten okres maksymalnie do wsparcia budowy Via Carpathia – dodał Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju potwierdził, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie sfinansowana budowa odcinka od Rzeszowa do Babicy. O innych, potencjalnych źródłach finansowania mówił Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Nasza mocna delegacja na tym spotkaniu to dowód na to z jaką powagą rząd traktuje tę inwestycję. Temat jest wciąż aktualny dzięki staraniom takich osób jak Tomasz Poręba, marszałek Władysław Ortyl czy marszałek Marek Kuchciński. Przy okazji nie możemy zapominać o Strategii Karpackiej – dodał A. Hamryszczak.

Jacek Bojarowicz, generalny dyrektor GDDKiA podkreślił gotowość do realizacji inwestycji, konieczny jest tylko montaż finansowy. Potwierdzeniem tych słów była obszerna prezentacja Wiesława Kaczora, dyrektora rzeszowskiego oddziału GDDKiA, który w szczegółach przedstawiał jak wyglądał proces uzyskania decyzji środowiskowej jak i plany przebiegu i realizacji S19 od Rzeszowa do Barwinka.

– Padła dziś deklaracja, że będą środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację pierwszego etapu budowy drogi z Rzeszowa do Barwinka czyli do Babicy. Cały fragment od Rzeszowa do granicy państwa czyli prawie 90 kilometrów będzie podzielony na pięć odcinków. To znacznie ułatwi poszukiwanie możliwości finansowania tej jakże potrzebnej inwestycji. Chcę podkreślić wagę słów pana konsula Ivana Skorupy, że budowa tej drogi to nie tyko krok rozwojowy dla naszych krajów ale również poprawa bezpieczeństwa – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Droga ekspresowa S19 jest częścią korytarza transeuropejskiego Via Carpathia, łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Polski odcinek szlaku Via Carpathia przebiega od granicy z Litwą w Budzisku, przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją w Barwinku. Odcinek ten ma długość prawie 600 km. W październiku 2006 roku podpisana została Deklaracja Łańcucka, powołująca do życia międzynarodową platformę współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji szlaku Via Carpatia. Deklarację podpisali ministrowie transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. Dwa lata później do inicjatywy przystąpiły kolejne trzy państwa – Bułgaria, Grecja i Rumunia. Do tej pory powstało jedynie kilka krótkich odcinków pokrywających się ze szlakiem Via Carpathia, m.in. 7,5 km drogi S19 ze Stobiernej do Rzeszowa oraz 4,4 km drogi S19 z Rzeszowa do Świlczy.