Tomasz Poręba: Sztefan Fuele powinien nadawać ton polityce rozszerzenia UE

W dniu dzisiejszym odbyło się przesłuchanie kandydata na komisarza ds. rozszerzenia Sztefana Fuele. Czeski minister ds. europejskich odpowiadał na pytania posłów zasiadających w komisji spraw zagranicznych PE.

Europoseł PiS Tomasz Poręba podkreślał, że konieczne jest przyspieszenie prac nad umową stowarzyszeniową z Ukrainą oraz zacieśnienie dwustronnych więzi gospodarczych z Kijowem. Poręba pytał Fuele czy zamierza „dążyć do tego, by Unia Europejska dawała Ukrainie czytelne sygnały, co do perspektywy członkowskiej?”

W odpowiedzi, Sztefan Fuele stwierdził, że pomimo uruchomienia programu Partnerstwa Wschodniego i ułatwień wizowych pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Dowodził także, że kwestia perspektywy członkowskiej dla Ukrainy wchodzi w skład obowiązków Rady UE oraz szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton.

„Moje ogólne wrażenie, co do kandydatury Sztefana Fuele jest pozytywne. Niepokojącym jest jednak fakt, że osoba, która z założenia ma odpowiadać za politykę rozszerzenia UE, już na starcie usiłuje zrzucić odpowiedzialność za perspektywę członkowską Ukrainy i innych krajów kandydujących na Radę i wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej. Tymczasem, to komisarz ds. rozszerzenia powinien nadawać ton polityce unijnej w tym temacie” – mówił Poręba po zakończeniu przesłuchania czeskiego kandydata na komisarza.

Poniżej pełna treść pytania Tomasza Poręby:


Umowa stowarzyszeniowa jest kluczowa dla rozwoju stosunków Unii Europejskiej z Kijowem. Negocjacje planowano zakończyć w ubiegłym roku, z kolei kwestie handlowe zajmą więcej czasu niż się spodziewano. W 2008 roku Ukraina wstąpiła do Międzynarodowej Organizacji Handlu i obecnie negocjuje z UE pogłębioną, kompleksową umowę o wolnym handlu (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DCFTA) w kontekście nowej umowy stowarzyszeniowej (pierwszej tego rodzaju umowy ze wschodnim sąsiadem). Powinniśmy pamiętać, że przyśpieszenie integracji gospodarczej i intensyfikacja wymiany handlowej z Ukrainą leży w naszym wspólnym interesie.

W jaki sposób zamierza Pan realizować głęboki i konstruktywny dialog z Ukrainą, szczególnie w tych kwestiach, które przybliżą Ukrainę do Unii Europejskiej?

Jako komisarz ds. rozszerzenia, czy zamierza Pan dążyć do tego, by Unia Europejska dawała Ukrainie czytelne sygnały, co do perspektywy członkowskiej?