Uzbieraj milion podpisów i poproś UE o wprowadzenie nowego prawa

Milion obywateli UE będzie mogło zaproponować Komisji Europejskiej wprowadzenie nowego prawa – Parlament przyjął dziś zasady „inicjatywy obywatelskiej”, uwzględnione w Traktacie Lizbońskim. Posłom zależało głównie na tym, aby wystąpienie z inicjatywą obywatelską było możliwie jak najłatwiejsze.

„Unia Europejska otwiera się dziś na demokrację uczestniczącą” – powiedział sprawozdawca Alain Lamassoure (EPP, FR) w debacie poprzedzającej głosowanie. „Obywatele mają teraz takie same prawo do inicjatywy legislacyjnej, jakie mamy my w Parlamencie i w Radzie. Teraz pozostaje tylko działać” – dodał poseł. Tekst został przyjęty 628 głosami za, przeciw głosowało 15 posłów, a 24 się wstrzymało.

Współsprawozdawczyni, poseł Zita Gurmai (S&D, HU) zwróciła uwagę, że: „inicjatywa obywatelska to wyjątkowa możliwość. Pierwszy raz obywatele mogą się zebrać i dać nam do zrozumienia, czy prawidłowo wykonujemy swoją pracę. Bardzo tego potrzebujemy.”

Jak to działa?

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie, z inicjatywą może wystąpić komitet obywatelski złożony z osób pochodzących z minimum ¼ państw UE (obecnie 7 krajów). Po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej komitet będzie mieć 12 miesięcy na zebranie miliona podpisów, w tym minimalnej odpowiedniej dla każdego ze zgłaszających krajów liczby podpisów (np. min. 3750 na Malcie i 74 250 w Niemczech). To państwa członkowskie sprawdzą wiarygodność podpisów, każde z nich zdecyduje, jakich informacji potrzebują – większość z nich będzie wymagała numeru dowodu tożsamości. Wszyscy sygnatariusze muszą być obywatelami UE oraz być w wieku umożliwiającym głosowanie w wyborach do PE.

Po weryfikacji podpisów Komisja będzie miała 3 miesiące na decyzję, czy zaproponowane przez obywateli prawo zostanie przyjęte. Wszelkie uzasadnienia będą upublicznione.

Kluczowe osiągnięcia deputowanych

Głównym celem PE było jak największe ułatwienie procedury. Dlatego też, min. kontrola dopuszczalności będzie przeprowadzona na początku, a nie dopiero po uzbieraniu 300 tys. podpisów.

Minimalna liczba krajów, z których muszą pochodzić podpisy została zredukowana z 1/3 do ¼, a wszystkie inicjatywy poparte milionem podpisów będą miały zapewnione odpowiednie wykonanie, z włączeniem m.in. ich publicznego wysłuchania.

Ponadto, dzięki posłom, Komisja pomoże organizatorom inicjatywy poprzez bezpłatne zapewnienie m.in. punktu informacyjnego oraz oprogramowania do elektronicznego zbierania podpisów.

Następne kroki

Rada odniesie się do stanowiska Parlamentu w ciągu kilku tygodni. Następnie, państwa członkowskie będą miały rok na wprowadzenie rozporządzenia w życie. Oznacza to, że pierwszych inicjatyw obywatelskich możemy spodziewać się na początku 2012 roku.