W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona skutkom powodzi w Polsce

W dniu dzisiejszym Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję o zorganizowaniu debaty poświęconej katastrofalnym skutkom powodzi w Polsce. Debata pozwoli na wypracowanie skutecznych mechanizmów pomocowych ze strony Unii Europejskiej. Zgodnie z inicjatywą posła PiS do PE Tomasza Poręby, odbędzie się ona podczas najbliższej sesji plenarnej w Strasburgu (14-17 czerwca).

By efektywnie pomóc powodzianom należy uruchomić wszystkie możliwe środki, w tym środki unijne”, mówił Poręba.

Propozycję Poręby przedstawił na forum Konferencji Przewodniczących Michał Kamiński, lider Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Konferencja Przewodniczących podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu lub głosowania, przy czym oddane głosy waży się według liczby członków każdej grupy politycznej.

Poręba, zasiadający w Komisji Rozwoju Regionalnego PE, zaapelował także do premiera Tuska o zwrócenie się do Komisji Europejskiej o uruchomienie odpowiednich środków pomocowych z Funduszu Solidarności UE, przysługujących Polsce w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) NR 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 roku.

„Uruchomienie unijnego mechanizmu obrony cywilnej było ważnym i potrzebnym krokiem, liczę jednak, że rząd pod Pana kierownictwem zrobi wszystko, aby przekonać Komisję Europejską o konieczności przyznania Polsce dotacji z Funduszu Solidarności na zwalczanie skutków powodzi”, czytamy w liście Poręby do premiera Tuska.

Z tego typu wsparcia skorzystała już w przeszłości Wielka Brytania – w 2007 roku Komisja Europejska zatwierdziła środki pomocowe, na kwotę około 115 milionów funtów.

W załączeniu list Tomasz Poręby do premiera Tuska