W Parlamencie Europejskim powstała wczoraj intergrupa ds. rozwoju przemysłu lotniczego

Dla jej powstania konieczne było poparcie ze strony trzech grup politycznych. Poza Socjalistami (S-D) i Ludowcami (EPP) powołanie intergrupy lotniczej poparła także – z inicjatywy Tomasza Poręby -Grupa Konserwatywna (ECR).

„Działalność intergrupy lotniczej w Parlamencie Europejskim może mieć duże znaczenie dla rozwoju Podkarpacia, szczególnie w kontekście doliny lotniczej. W ramach intergrupy możliwa będzie, m.in., organizacja spotkań i konferencji, podczas których przedstawiciele branży lotniczej z Europy i świata dzielić się będą swoimi doświadczeniami i nowinkami technicznymi. Jako członek wspomnianej intergrupy chciałbym, aby we wszystkich prowadzonych przez nią przedsięwzięciach brały udział firmy z Podkarpacia” – mówił Tomasz Poręba.

Intergrupa lotnicza działała już za poprzednich kadencji parlamentu, organizując liczne warsztaty, konferencje i inne inicjatywy. Do sfery jej zainteresowań należą m.in.: transport powietrzny, produkcja lotnicza, zarządzanie przestrzenią powietrzną UE, bezpieczeństwo w sektorze lotniczym oraz transport lotniczy jako narzędzie integracji europejskiej.

Intergrupy to nieformalne koła poselskie, skupiające posłów o podobnych zainteresowaniach. Przyjmowane przez nie stanowiska nie są traktowane jako stanowiska PE. Intergrupy stanowią jednak doskonałe forum współpracy i wymiany opinii, dzięki czemu mogą mieć one realny wpływ na podejmowane przez PE decyzje.