W prasie: „Tomasz Poręba doradza w Brukseli”

Z końcem grudnia ubiegłego roku szeregi mieleckiego Prawo i Sprawiedliwość zasilił Tomasz Poręba – Główny Doradca Grupy Unia na Rzecz Narodów w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Wcześniej działał w śródmiejskim kole PiS w Warszawie.

Na co dzień pracuje w Brukseli, gdzie przygotowuje rezolucje Grupy UEN oraz wspólne rezolucje Parlamentu Europejskiego będące wypadkową stanowisk wszystkich grup politycznych. Istotną część jego pracy stanowi koordynowanie działalności posłów Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych, a także przygotowywanie w imieniu grupy projektów raportów oraz opinii. Tak odpowiedzialne stanowisko oraz szeroki zakres kompetencji powierzono mu, pomimo młodego wieku (35 lat), dzięki posiadanemu wykształceniu. Tomasz Poręba ukończył historię, a następnie politologię oraz Studia Specjalne z zakresu dziennikarstwa na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest także absolwentem podyplomowych Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Maastricht. Sprawne i skuteczne działanie Parlamencie Europejskim ułatwia mu znajomość języków obcych.

W pracy posługuje się językiem angielskim i francuskim. Ma także bogate doświadczenie zawodowe. Pod koniec lat 90-tych pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Przed wyjazdem do Brukseli pracował w Biurze Krajowym PiS, gdzie był m.in. sekretarzem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Tomasz Poręba z Mielcem jest związany od wielu lat. Stąd pochodzi jego żona Agnieszka. Oboje są szczęśliwymi rodzicami 4-letniej Antoniny i rocznej Zosi. W życiu towarzyszą mu dwie pasje historia i sport, w tym w szczególności piłka nożna.