W prasie: „Tomasz Poręba: trzeba zmienić krzywdzące dla polskich księży prawo wizowe na Ukrainie”

Zmienione niedawno ukraińskie prawo wizowe jest krzywdzące dla pracujących w tym kraju polskich duchownych. Podkarpacki poseł PiS złożył w tej sprawie interpelację do Komisji Europejskiej.

Z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie ukraińskich wiz dla duchowieństwa, do posła Poręby zwrócił się arcybiskup metropolitalny Archidiecezji Lwowskiej Mieczysław Mokrzycki.

Problem dotyczy ponad 600 księży i sióstr zakonnych pracujących na Ukrainie.

Polscy księża i siostry zakonne korzystają z wiz typu „R”. Są ważne cały rok, ale umożliwiają przebywanie na Ukrainie jedynie 180 dni. Po tym okresie duchowni muszą wyjechać, albo zarejestrować się w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

W tym drugim przypadku, przez następne 180 dni mogą przebywać na Ukrainie, ale w przypadku opuszczenia granic Ukrainy w tym okresie, nie mieliby prawa ponownego wjazdu.

Osoba przebywająca na Ukrainie pełny rok, musi wyjechać z tego kraju na minimum pół roku.

O podjęcie działań w tej sprawie Poręba zwrócił się do Komisji Europejskiej. Prośbę o pomoc skierował również do premier Ukrainy Julii Tymoszenko.

Norbert Ziętal