Wizyta ministra Piotra Kownackiego w Krośnie i Jaśle

Na zaproszenie senatora Stanisława Zająca i posła Piotra Babinetza wziąłem udział w wizycie w Krośnie i Jaśle szefa Kancelarii Prezydenta Piotra Kownackiego. W Krośnie minister Kownacki spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego, związków zawodowych i pracodawców z terenu powiatu a tematem było omówieniu aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej regionu. Najwięcej miejsca w rozmowach poświęcono Krośnieńskim Hutom Szkła. Następnie minister Kownacki udał się do Jasła gdzie spotkał się z jasielskimi przedsiębiorcami, rzemieślnikami, samorządowcami i dyrektorami szkół średnich. Dyskusja koncentrowała się wokół obecnego kryzysu gospodarczego. W swoim wystąpieniu podczas dyskusji przedstawiłem zebranym w jaki sposób i jakimi metodami kraje Unii Europejskiej walczą z kryzysem pobudzając inwestycje infrastrukturalne w projekty krajowe a tym samym ograniczając wzrost bezrobocia. Tymczasem w Polsce funduje się Polakom zaciskanie pasa, czego efektem jest spadek zamówień publicznych i wzrost bezrobocia.