Wystąpienie Tomasza Poręby ws. strategii dla rejonu Morza Bałtyckiego

Panie Przewodniczący,

pięć lat temu Morze Bałtyckie praktycznie stało się wewnętrznym morzem Unii Europejskiej. Dziś debatujemy nad projektem strategii, która pozwoli jak najpełniej wykorzystać ogromny potencjał drzemiący w tym regionie. Projektem, który powstał z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.

Jednak nie wszystkie zalecenia naszej izby zostały przez Komisję przyjęte. Najpoważniejszym brakiem jest rezygnacja z utworzenia oddzielnej linii budżetowej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Komisja zapewnia, że finansowanie pochodzić będzie z już istniejących instrumentów, głównie funduszy strukturalnych. Jednak obawiam się, że bez osobnych środków zarezerwowanych tylko na ten cel, nie uda nam się osiągnąć wszystkich zamierzonych celów.

Autorzy strategii wspominają o konieczności bliskiej współpracy z Rosją. W tym kontekście nie można jednak zapominać o największym obecnie zagrożeniu dla Bałtyku, jakim jest budowa Gazociągu Północnego. Negatywne stanowisko w tej sprawie w zeszłym roku zajął Parlament Europejski i mam nadzieję, że nowa Komisja wdrażając dołączony do strategii plan działania będzie pamiętała również o tej rezolucji.