Autostradą z Litwy przez Polskę do Grecji? Konferencja w sprawie trasy Via Carpathia w Parlamencie Europejskim

We wtorek 2 października 2012 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się zorganizowana przez Tomasza Porębę, posła PiS do PE, konferencja na temat przyszłości trasy Via Carpathia. Jej celem jest rozpowszechnienie i utrwalenie na forum Unii Europejskiej wizerunku Via Carpathia jako najważniejszego szlaku transportowego wschodnich regionów Unii Europejskiej.

Via Carpathia ma połączyć ze sobą rejony mórz Bałtyckiego, Śródziemnego i Czarnego. Przebiega ona przez Litwę, Węgry, Słowację, Bułgarię, Rumunię, Grecję oraz ścianę wschodnią Polski, którędy biegnie jej najdłuższy odcinek. Jak mówiTomasz Poręba, organizator konferencji -“Jest to trasa o kluczowym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale dla Europy w ogóle, na przykład w kontekście przyszłego jej rozszerzenia na Wschód. Stąd tak ważne miejsce tej drogi w mającej obecnie miejsce rewizji TEN-T.”

Rozporządzenie TEN-T określa priorytety w dziedzinie europejskiej polityki transportowej. Obecnie Via Carpathia jest w niej podzielona na wiele odcinków, które mają zostać zrealizowane w różnych odstępach czasowych, co zagraża integralności całej trasy. Zdaniem Tomasza Poręby „Należy pracować nad ujednoliceniem zapisów odnośnie Via Carpathia w TEN-T i wpisać całą trasę do tzw. sieci bazowej, co gwarantowałoby jej rozbudowę i modernizację. Negocjacje w sprawie rewizji wytycznych TEN-T w przyszłej perspektywie budżetowej nie zostały jeszcze zakończone i dlatego tak ważne jest podniesienie tego tematu na forum Parlamentu Europejskiego, przy udziale przedstawicieli zainteresowanych państw oraz instytucji UE”.

W konferencji wezmą udział ministrowie ds. transportu z państw, które przystąpiły do projektu budowy międzynarodowego szlaku transportowego „Via Carpatia” (Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Grecja), przedstawiciele regionów, przez które przebiega szlak, międzynarodowi eksperci oraz dyrektorzy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za sieci TEN-T, ambasadorowie przy Królestwie Belgii a także stali przedstawiciele przy Unii Europejskiej i europosłowie.

Uczestnicy konferencji podpiszą wspólnie 'Deklarację Brukselską w sprawie Via Carpathia.’

Idea utworzenia szlaku drogowego „Via Carpathia” zapoczątkowana została po raz pierwszy przez Polskę w 2006 r. w Łańcucie pod patronatem i w obecności śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP. 22 października 2010 r., podczas międzynarodowej konferencji w Łańcucie ministrowie ds. transportu siedmiu krajów, przez które przebiega szlak, podpisali nową wersję Deklaracji Łańcuckiej, w której zobowiązali się m.in. do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu włączenia ww. szlaku na całej długości (Klaipeda – Kaunas – Białystok – Lublin – Rzeszów – Kosice – Miskolc – Debrecen – Oradea – Logoj – Calafat/Constanta – Sofija/Svilengrad – Thessaloniki) do sieci TEN-T w ramach prowadzonej w UE rewizji wytycznych w tej kwestii.

Konferencja odbędzie się we wtorek 2 października 2012 r. w godz. 10:00-13:00 w Parlamencie Europejskim w Brukseli w sali A5E2.