Brukselski Komitet Społeczny Solidarni 2010 udzielił poparcia Jarosławi Kaczyńskiemu

W dniu dzisiejszym w Brukseli odbędzie się spotkanie Komitetu Społecznego „Solidarni 2010”, poświęcone zbliżającym się wyborom prezydenckim w Polsce. W spotkaniu wezmą udział Europosłowie PiS Tomasz Poręba i Marek Gróbarczyk.

Komitet Społeczny „Solidarni 2010” powstał 12 maja 2010 r. w Brukseli, w celu zaktywizowania Polaków mieszkających w Belgii do udziału w zbliżających się wyborach prezydenckich w Polsce. Wybory te są ważnym wydarzeniem dla Polaków – również dla Belgijskiej Polonii oraz rodaków rozproszonych po całym świecie. Po zebraniu opinii wszystkich swoich członków i sympatyków – Polaków mieszkających w Belgii – Komitet udzielił poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż „jest to jedyna kandydatura zapewniająca w nadchodzących wyborach w sposób skuteczny niepodległość Państwa Polskiego”. W swoich działaniach Komitet może liczyć na pełne wsparcie ze strony posłów PiS do Parlamentu Europejskiego. W skład Komitetu weszli m.in Księżna Izabela Czartoryska-Bnińska,Zofia Mrozowska, Prezes Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Belgii oraz Anna i Józef Woś reprezentujący Stowarzyszenie Katolickie Polonia Flandria.

„Inicjatywa Komitetu Społecznego Solidarni 2010 pokazuje jak ważny dla Polonii jest los jej państwa. Jest to sygnał, że polskie społeczeństwo obywatelskie za granicą pragnie aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach, które decydują o przyszłości naszej Ojczyzny. Poparcie Komitetu dla Jarosława Kaczyńskiego jest cennym głosem Polonii pragnącej sprawiedliwej i solidarnej Polski”
– podkreślił Poręba.

W spotkaniu weżmie udział Ewa Stankiewicz współautorka filmu „Solidarni 2010”.