Chorwacja pierwsza w kolejce do Unii

Które państwo jako następne przystąpi do UE? Z informacji przedstawionej deputowanym Komisji Spraw Zagranicznych PE przez komisarza Stefana Füle’a wynika, że pierwsza może być Chorwacja. Wszystko wskazuje, że rozmowy z nią zakończą się w pierwszej połowie 2011 r. Na członkostwo liczy dziewięć krajów, ale tylko cztery oficjalnie prowadzą negocjacje.

Najprawdopodobniej to Chorwacja będzie pierwszym krajem, który przystąpi do Unii po jej ostatnim rozszerzeniu trzy lata temu. W 2007 r. UE powiększyła się o Bułgarię i Rumunię. Według komisarza Stefana Füle’a teoretycznie negocjacje z Chorwacją mogą się już zakończyć za kilka miesięcy.

Po tym jak zakończą się negocjacje rozpocznie się proces ratyfikacji traktatu akcesyjnego. To może zająć rok lub dwa lata. „Ten ostatni krok jest czasami najtrudniejszy” – nie ukrywał Füle.

Sprawozdawca PE ds. Chorwacji, austriacki deputowany Hannes Swoboda (Sojusz Socjalistów i Demokratów) jest optymistą. „Chorwacja może zakończyć negocjacje już w czasie następnej prezydencji” – przekonywał. Jednak niektórzy deputowani byli bardziej ostrożni i mówili, że UE nie powinna jeszcze podawać konkretnej daty. „Inaczej ciężko będzie zachować wiarygodność” – ostrzegał niemiecki deputowany Alexander Lambsdorff (Liberałowie).

Jednym z problemów, jakie stoją przed Chorwacją zanim wejdzie do UE to polepszenie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii. W corocznym raporcie Komisji Europejskiej o postępach Chorwacji czytamy, że „ciągle mamy do czynienia z problemem dostępności do ważnych dokumentów. Specjalna grupa zadaniowa powołana przez rząd musi kontynuować swoją pracę, by namierzyć brakujące dokumenty wojskowe, o które wystąpił prokurator Trybunału”.

Islandia: czy granice Unii zbliżą się do Arktyki

Islandia rozpoczęła negocjacje z UE w lipcu 2010 roku. Sprawozdawca PE ds. Islandii, rumuński deputowany Cristian Dan Preda (Europejska Partia Ludowa) przekonywał, że Unia skorzysta na przyjęciu tego niewielkiego kraju. „Jeśli zostanie członkiem UE to zyskamy jedną z najstarszych demokracji na kontynencie i dobrze funkcjonująca gospodarką rynkową” – mówił Preda.

Islandia ma wysokie standardy opieki społecznej, edukację na najwyższym poziomie i rozwinięte programy badania naukowych. Tymi atutami może pomóc osiągnąć UE jej cele. „Nie można zapomnieć, że Islandia byłaby jednym krajem Unii całkowicie położonym na terenach arktycznych, na których Unia chce rozszerzyć swoje zaangażowanie” – przekonywał Preda.

Dodał, że Islandia rozpoczęła rozmowy z UE z uprzywilejowanej pozycji. Już jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a to oznacza, że całkowicie spełnia warunki członkostwa w 10 z 33 rozdziałów wymaganych przez Unię, a w kolejnych 18 rozdziałach spełnia je przynajmniej częściowo.

Raport Komisji Europejskie mówi jednak, że Islandia musi zrobić postępy w rolnictwie, rozwoju terenów wiejskich, rybołówstwie, bezpieczeństwie żywności i weterynarii.

Macedonia i Turcja: ciągle nierozwiązana lista problemów

Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii udało się uzyskać status kandydata w 2005 roku, ale od tego czasu nie udało jej się znaleźć kompromisu z Grecją w sprawie swojej oficjalnej nazwy. Także negocjacje z Turcją spowolniły się i teraz nie można mówić realnie o członkostwie Turcji w UE w najbliższych kilku latach. „Mało kto może być zadowolony z obecnego tempa negocjacji” – przyznał komisarz Stefan Füle.

Inne kraje, które spełniają kryteria na kandydata (to pierwszy krok do członkostwa) to Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i Kosowo. Problem z tym ostatnim państwem polega na tym, że jego niepodległości nie rozpoznały jeszcze wszystkie kraje UE.