Czym zajmą się posłowie na kwietniowej sesji?

Zapowiedzi sesji plenarnej w Strasburgu, 19-22 kwietnia 2010

Czym zajmą się posłowie na kwietniowej sesji?

SWIFT i PNR: Parlament nie zmienia stanowiska w sprawie dostępu USA do danych obywateli UE Parlament prawdopodobnie potwierdzi swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie udostępniania Australii i USA danych osobowych obywateli UE. Głosowaniu poddane zostaną dwie kwestie: transfer danych bankowych poprzez system SWIFT i odcisk palca, jako standardowa metoda identyfikacji pasażera.

Absolutorium z wykonania budżetu UE za 2008 rok: W środę parlamentarzyści zadecydują czy udzielić absolutorium budżetowego za 2008 rok unijnym instytucjom i agencjom. Komisja kontroli budżetowej przedstawiła swoje zalecenia dotyczące poprawy kontroli wydatków tych instytucji i zaproponowała przyznanie absolutorium wszystkim poza Radą Ministrów i Europejską Akademią Policyjną.

Barroso przedstawi plan prac Komisji na rok 2010: Grupy polityczne przedstawią swoje priorytety legislacyjne na rok 2010 podczas najbliższej debaty z przewodniczącym Barroso, który zaprezentuje program prac ustawodawczych Komisji na najbliższy rok. Przewiduje się, że kluczowe będą cztery kwestie: kryzys gospodarczy, społeczna gospodarka rynkowa, „agenda socjalna” i miejsce obywatela w działaniach UE, polityka zagraniczna oraz modernizacja instrumentów i metod działania unijnych instytucji.

Bezpieczeństwo lotów: dodatkowe koszty nie powinny obciążać pasażerów Za specjalne środki bezpieczeństwa na lotniskach, wykraczające poza standardowe procedury unijne, powinno płacić państwo a nie pasażer. Taką poprawkę do projektu dyrektywy chcą wprowadzić posłowie. Parlament zagłosuje nad nią w Strasburgu.

Ochrona zwierząt: więcej inspekcji, wyższe kary Więcej inspekcji i skuteczniejsze sankcje to główne założenia nowego europejskiego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt, który zostanie poddany głosowaniu w Strasburgu. Efekty obecnego planu, obejmującego lata 2006-10 posłowie oceniają pozytywnie, ale wiele wymogów i zasad należałoby wzmocnić – deklarują deputowani w projekcie rezolucji.

Reforma polityki rolnej ma ułatwić rolnikom życie: Każda reforma Wspólnej Polityki Rolnej powinna zmierzać do uproszczenia przepisów i procedur. Od tego zależy konkurencyjność europejskiego rolnictwa, tworzenie miejsc pracy i zdrowy rozwoju obszarów wiejskich – stwierdzają posłowie w projekcie rezolucji, która zostanie przyjęta we wtorek.