Czym zajmie się nowy Parlament?

Nowo wybrany Parlament Europejski jeszcze się nie zebrał, ale już wiadomo, jakie zadania czekają na świeżo upieczonych posłów i parlamentarnych weteranów. Deputowani odziedziczyli część aktów prawnych po poprzedniej kadencji – w ten sposób w Unii Europejskiej zostaje zachowana ciągłość legislacyjna. Parlament siódmej kadencji czeka też wiele całkiem nowych wyzwań. Zobacz przykłady.

Twoje pieniądze: nadmierne ryzyko inwestycyjne banków doprowadziło do obecnego kryzysu finansowego. Nie chcemy podobnych niespodzianek w przyszłości, aby im zapobiec, Parlament Europejski będzie pracował nad propozycją powołania organu nadzorującego działania banków. Pod lupa znajdą się wynagrodzenia członków zarządów korporacji finansowych.
Parlament na równi z rządami państw członkowskich zadecyduje, w jaki sposób rozdysponowane zostaną unijne pieniądze w nowych, siedmioletnich ramach budżetowych, które zaczną obowiązywać po roku 2013.

Twoja energia: energooszczędne domy i nowe znakowanie opon w zależności od ich wydajności, bezpieczeństwa i poziomu hałasu wytwarzanego podczas jazdy, to tylko dwa środki, które na poziomie europejskim przyczynią się do złagodzenia zmian klimatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Istotnym „efektem ubocznym” nowych przepisów jest także oszczędność pieniędzy.

Twoja mobilność: Zasady regulujące rekompensaty za opóźnienia i odwołania kursów dla pasażerów linii autobusowych, autokarowych i morskich oraz pomoc dla pasażerów niepełnosprawnych trafią pod drugie, i zapewne rozstrzygające, czytanie w Parlamencie.

Twoja żywność: Parlament będzie w następnej kadencji dyskutował nad uproszczeniem i ulepszeniem systemu etykietowania żywności tak, aby konsumenci otrzymywali więcej informacji. Przepisy wymagające oznakowania substancji wywołujących alergie, które już obowiązują w handlu, obejma również sektor restauracyjny.

Twoje zdrowie: Nowe prawo ułatwi dostęp pacjentów do usług zdrowotnych w całej UE, określi warunki korzystania z prawa do leczenia poza własnym krajem oraz wyznaczy sposób rozliczania pomiędzy kasą chorych a lekarzem.

Twoja praca: W poprzedniej kadencji, Parlament Europejski i Rada nie osiągnęły porozumienia w sprawie zasad normowania czasu pracy. Komisja Europejska odpowiedzialna jest teraz za przygotowanie nowego projektu. Twoja rodzina: komisja parlamentarna wystąpiła o przedłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni (z obecnych 14), i o wprowadzenie obowiązkowych dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. W rozpoczynającej się kadencji Parlament Europejski będzie głosował nad przedstawionym wnioskiem.

Twoja komunikacja: w ostatniej kadencji Parlament nalegał, by blokada dostępu do Internetu mogła być orzeczona jedynie decyzją sądu. Dlatego w rozpoczynającej się kadencji „pakiet telekomunikacyjny” może stać się przedmiotem postępowania pojednawczego między Parlamentem i Radą. Wśród innych zagadnień pakietu znalazły się: prawa konsumenta i ochrona prywatności.

Twoi sąsiedzi: Parlament Europejski omówi przystąpienie nowych Państw Członkowskich oraz zajmie się zrównoważeniem polityki imigracyjnej.