Debata w Rzeszowie na temat przyszłości Podkarpacia

W imieniu wiceprzewodniczącego PiS wziąłem udział w debacie na temat przyszłości Podkarpacia zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski z udziałem komisarz Danuty Hubner. W swoim wystąpieniu podczas debaty podkreśliłem znaczenie roli społeczeństwa informacyjnego w rozwoju regionu. Wyniki badań na zlecenie Komisji Europejskiej pokazują, że inwestycje w nowoczesne narzędzia teleinformatyczne silnie stymulują rozwój społeczny i gospodarczy. Odpowiadały one w latach 2000-2006 za 50 proc. wzrostu produktywności gospodarki europejskiej oraz ponad 25 proc. wzrostu PKB. W swoim wystąpieniu podkreśliłem, iż doświadczenia europejskie pokazują także, że inwestowanie w ITC powiązane z modernizacją tradycyjnych sektorów gospodarki daje lepsze efekty niż punktowe inwestowanie jedynie w twardą infrastrukturę np. drogową. Kraje wysokorozwinięte charakteryzuje nie tylko rozwinięta sieć autostrad i dróg, ale także wysoki wskaźnik użytkowników szerokopasmowego Internetu.