Dębica – uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin Ryszarda Siwca

Na zaproszenie Burmistrza Dębicy Pawła Wolickiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Borka wziąłem udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy urodzin Ryszarda Siwca, pochodzącego z Dębicy, który w 1968 roku w proteście przeciwko zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji dokonał samospalenia w trakcie centralnych dożynek na stadionie X-lecia. W ramach uroczystości w Muzeum Regionalnym w Dębicy otwarto wystawę poświęconą pamięci bohatera narodu polskiego, czeskiego i słowackiego. Uroczystości zakończyła konferencja naukowa poświęcona m.in. znaczeniu czynu Ryszarda Siwca. Wczesniej w Kosciele św. Jadwigi w Dębicy odbyła się uroczysta Msza św. w jego intencji, a następnie odsłonięcie pamiatkowej tablicy na budynku Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza, do którego Ryszard Siwiec uczęszczał.