Deputowani jeszcze równiejsi: nowy statut poselski

Nowo wybrany Parlament od poprzedniego wyróżnia nie tylko zmniejszona liczba posłów i odmienna kompozycja polityczna. Od siódmej kadencji wszyscy deputowani będą mieli jednakowy status. Dotychczas statut poselski obejmował rolę polityczną, teraz rozszerzy się na wynagrodzenia posłów, ubezpieczenie zdrowotne i emerytury. Poprawią się też warunki zatrudnienia asystentów. Nowe przepisy zapewnią większą przejrzystość i lepszą kontrolę wydatków.

Jednakowa płaca dla posłów do PE

Jednolity statut posła do Parlamentu Europejskiego został zatwierdzony przeważającą większością głosów w czerwcu 2005 roku, jednak do wyborów musiały obowiązywać stare przepisy.

Od czerwca 2009 r. wszyscy posłowie do PE mają zarabiać około 7.665 euro miesięcznie, czyli na poziomie 38,5% wynagrodzenia sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Dotychczas różnice w płacach bywały bardzo znaczne, w poprzednim systemie posłowie do PE z danego kraju zarabiali tyle samo, ile posłowie do parlamentu krajowego w ich państwie.

Posłowie do PE będą płacić podatek dochodowy do budżetu UE, państwa członkowskie zachowują jednak możliwość zastosowania dodatkowo opodatkowania w granicach stawek podatkowych w danym kraju.

Zwrot udokumentowanych kosztów podróży

Według nowych przepisów zryczałtowany zwrot kosztów podróży zostanie zastąpiony zwrotem faktycznie poniesionych kosztów. Deputowani będą musieli przedstawić kopie biletów lotniczych i kolejowych lub stan licznika samochodu, którym podróżowali.

Posłowie będą w dalszym ciągu otrzymywać zryczałtowaną dietę i zwrot kosztów ogólnych, w tym kosztów prowadzenia biura. Zostanie także utrzymany roczny zwrot kosztów podróży posłów poza państwa członkowskie, w których zostali wybrani, związanych z wykonywaniem obowiązków. Posłowie będą także mogli otrzymać zwrot za ograniczoną liczbę podróży w obrębie państwa członkowskiego, w którym zostali wybrani.

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń asystentów

W nowym Parlamencie wejdą także w życie nowe przepisy dotyczące dodatków otrzymywanych przez posłów na zatrudnienie asystentów. Pozwoli to rozwiązać problem niedoskonałości stwierdzonych w systemie.

Asystenci pracujący w Brukseli będą objęci uzupełnieniem do statutu, które dotyczy urzędników UE i innych pracowników. Umowami i wypłatami wynagrodzeń asystentów będą się zajmować służby Parlamentu, ale posłowie do PE będą mieli pełną swobodę wyboru asystentów, przydzielanych im zadań i czasu obowiązywania umów o pracę.

PE zdecydował także, że w przyszłości posłowie do PE nie będą mogli zatrudniać jako swoich asystentów członków bliskiej rodziny.

Od czerwca 2009 r. umowami asystentów posłów do PE pracujących w państwach członkowskich będą zarządzać specjalistyczne podmioty wypłacające, specjalizujące się w kwestiach podatkowych i aspektach umów o pracę związanych z zabezpieczeniem społecznym; podmioty te będą odpowiadać za przestrzeganie odnośnych krajowych przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego i podatków.

Poseł do PE będzie mógł wykorzystać do 25% dodatku otrzymywanego na zatrudnienie asystentów na takie usługi, jak opracowania naukowe lub inne prace doradcze.