Europa Karpat na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Potrzebna jest większa determinacja i zaangażowanie rządów państw karpackich by w nowym budżecie Unii Europejskiej znalazły się fundusze na rozwój regionalny Karpat. Tak uważają uczestnicy międzynarodowej konferencji „Europa Karpat” towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy – przedstawiciele rządów i parlamentów państw regionu karpackiego, a także reprezentanci instytucji europejskich, samorządów, oraz biznesu.
Zdaniem Dawida Laska ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska, udało się stworzyć międzynarodową koalicję popierającą pomysł finansowania współpracy w regionie pod nazwą Karpacki Horyzont 2020. Jego zdaniem jeśli teraz kiedy trwa dyskusja o kształcie unijnego budżetu, nie zostaną podjęte konkretne decyzje, to regiony karpackie stracą szansę na rozwój na kolejne 7 lat. Dlatego uczestnicy konferencji zaapelowali do swoich rządów o mocniejsze lobbowanie ich interesów na forum europejskim – poinformował podkarpacki eurodeputowany Tomasz Poręba.
Karpaty to dziś najbardziej zaludniony i najbiedniejszy region Unii Europejskiej.