Europosłowie PiS autorami rezolucji w sprawie tortur i śmierci rosyjskiego prawnika

Posłowie PiS do PE Marek Migalski i Tomasz Poręba złożyli do Komisji Spraw Zagranicznych projekt rezolucji potępiającej działania rosyjskich służb, które doprowadziły do śmierci Siergieja Magnickiego.

„16 listopada 2009 r. w moskiewskim więzieniu zmarł rosyjski prawnik specjalizujący się w walce z korupcją. (…)Siergiej Magnicki został aresztowany i był przetrzymywany przez blisko rok bez procesu sądowego przez tych samych oficerów milicji, przeciwko którym zeznawał wcześniej, odnośnie ich uczestnictwa w wielomilionowym skandalu korupcyjnym”, czytamy w tekście rezolucji.

Europosłowie PiS przypominają także, że „ta sama grupa oficerów milicji, wraz z urzędnikami więziennymi i prowadzącymi dochodzenie torturowała Magnickiego, próbując zmusić go do złożenia fałszywych zeznań i cofnięcia oświadczeń obciążających„”.

„Sprawa Siergieja Magnickiego jest tylko jednym z wielu przykładów notorycznego łamania praw człowieka w Rosji. Działalność opozycyjna jest tłamszona a ludzie zastraszani. Rezolucja w sprawie Siergieja Magnickiego będzie jasnym sygnałem dla Rosji, że Unia Europejska nie przygląda się bezczynnie łamaniu uniwersalnych wartości. Unia Europejska musi bronić represjonowanych, w ten sposób udowodni, że zapisane w unijnych traktatach ideały mogą być realizowane”, mówił Migalski, który zabierze głos w tej sprawie podczas najbliższej sesji PE w Strasburgu (8-11 lutego).

„Wystąpienie w tej sprawie jest naszym obowiązkiem. Śmierć Sergieja Magnickiego jest smutnym, ale prawdziwym przykładem traktowania niewygodnych więźniów przez rosyjskie władze i skorumpowanych urzędników. Mam nadzieję, że Parlament Europejski wesprze naszą inicjatywę i wezwie rząd Federacji Rosyjskiej do doprowadzenia odpowiedzialnych za śmierć Magnickiego przed oblicze sprawiedliwości”, komentował inicjatywę Poręba.

Siergiej Magnicki, 37-letni prawnik, zeznawał w procesie w sprawie przywłaszczenia 230 mln USD przez urzędników rosyjskiego  MSW oraz wysokich funkcjonariuszy milicji. Nakaz aresztowania wydali ci sami ludzie, których Magnicki oskarżał. Był przetrzymywany bez żadnych konkretnych zarzutów przez 12 miesięcy, w bardzo trudnych warunkach. W tym czasie złożył 450 skarg na złe traktowanie. Wszystkie zostały odrzucone. W więzieniu stwierdzono u niego kamicę żółciową, lecz gdy tylko postawiono diagnozę, został przeniesiony z powrotem do więzienia, w którym nie było możliwe przeprowadzenie dalszych badań. Wszystkie prośby o hospitalizację odrzucono tłumacząc, że w nowym więzieniu nie ma odpowiedniego wydziału medycznego. Pomocy medycznej nie udzielono mu aż do śmierci.


Poniżej tekst projektu rezolucji

na podstawie art. 120 Regulaminu PE

złożony przez Marek MIGALSKI, Tomasz PORĘBA

w imieniu Grupy EKR

w sprawie tortur i śmierci Siergieja Magnickiego

Parlament Europejski,
– uwzględniając art. 120 Regulaminu
– uwzględniając inne rezolucje w sprawie praw człowieka w Rosji;
A. mając na uwadze, że 16 listopada 2009 r. w moskiewskim więzieniu zmarł rosyjski prawnik specjalizujący się w walce z korupcją, Siergiej Magnicki;
B. mając na uwadze, że 28 grudnia wiodący rosyjski więzienny organ nadzorczy do przestrzegania i poszanowania praw człowieka w Moskwie ujawnił raport na ten temat;
C. mając na uwadze, że Siergiej Magnicki został aresztowany i był przetrzymywany przez blisko rok bez procesu sądowego przez tych samych oficerów milicji, przeciwko którym zeznawał wcześniej, odnośnie ich uczestnictwa w wielomilionowym skandalu korupcyjnym;
D. mając na uwadze, że ta sama grupa oficerów milicji, wraz z urzędnikami więziennymi i prowadzącymi dochodzenie torturowała Magnickiego, próbując zmusić go do złożenia fałszywych zeznań i cofnięcia oświadczeń obciążających;
E. mając na uwadze, że Magnicki poniósł śmierć na skutek doświadczonych tortur;
1. wzywa rząd rosyjski, aby zagwarantował, że zgodnie z artykułami 5, 6, i 7 Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, zostaną wniesione oskarżenia przeciwko wysokim urzędnikom odpowiedzialnym za bezprawne zatrzymanie Magnickiego, tortury i jego śmierć w areszcie.
2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Radzie Europy.