Europosłowie PiS w sprawie oceny przez KE zgodności niemieckich przepisów o płacy minimalnej z prawem europejskim

Tomasz Poręba i Kosma Złotowski, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zasiadający w Komisji Transportu i Turystyki, skierowali do Komisji Europejskiej interpelację, w której domagają się przedstawienia aktualnego stanu prac nad analizą zgodności z prawem europejskim stosowania niemieckich przepisów o płacy minimalnej w stosunku do pracowników sektora transportu z innych Państw Członkowskich wykonujących przewozy na terytorium Niemiec.

„Obowiązek respektowania niemieckich przepisów o płacy minimalnej przez przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe z innych Państw Członkowskich wywołał wiele wątpliwości interpretacyjnych i pytań o zgodność tego rozwiązania z prawem europejskim” -piszą we wstępie do interpelacji Tomasz Poręba i Kosma Złotowski.

Europosłowie PiS zwracają uwagę, że trwająca od początku 2015 roku procedura weryfikacji tych przepisów w Komisji Europejskiej była już kilkukrotnie przedłużana, co wpływa niekorzystnie na działalność firm transportowych z Polski. „Ponoszą one coraz większe koszty nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych i są narażone na bardzo wysokie kary finansowe przewidziane za niepostrzeganie niemieckich przepisów. Brak zdecydowanej reakcji KE jest istotnym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania wielu z nich” – zwracają uwagę europarlamentarzyści.

Tomasz Poręba i Kosma Złotowski oczekują od KE informacji, na jakim etapie znajduje się obecnie analiza zgodności niemieckich przepisów o płacy minimalnej z prawem europejskim oraz dlaczego o przebiegu tej procedury nie są informowane na bieżąco odpowiednie organy w pozostałych Państwach Członkowskich. „Kiedy dokładnie KE przedstawi swoją jednoznaczną opinię w tej sprawie i podejmie ewentualną decyzję o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?” – pytają europosłowie PiS.

W interpelacji pojawia się również wątek ewentualnych odszkodowań dla firm transportowych, w sytuacji gdy niemieckie przepisy zostaną uznane za niezgodne z acquis communautaire. „Czy w przypadku stwierdzenia niezgodności niemieckich przepisów z prawem europejskim KE bierze pod uwagę możliwość przeznaczenia środków finansowych na rekompensaty dla firm z sektora transportu drogowego, które poniosły straty w wyniku obowiązywania tych regulacji?” – pytają europosłowie PiS.

„Uważamy, że brak szybkiej i zdecydowanej oceny MiLoG przez KE uderza w bardzo ważny sektor polskiej i europejskiej gospodarki. Jest to również zielone światło dla innych krajów, które chcą uchwalić podobne przepisy. Z niecierpliwością czekamy na szybkie i wyczerpujące wyjaśnienia od Pani Komisarz Violety Bulc” – uzasadniają swoją interpelację Tomasz Poręba i Kosma Złotowski.

Komisja Europejska ma trzy tygodnie na udzielenie odpowiedzi.