Forum Ekonomiczne w Krynicy

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z Konferencji „Europa Karpat”, które odbyło się 4 września podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podczas konferencji byłem moderatorem panelu „Strategia Karpacka” z udziałem Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Pojawienie się tego panelu podczas Forum Ekonomicznego wynikało z rosnącej
potrzeby zwiększenia współpracy państw środkowoeuropejskich, tak aby lepiej prowadzić wspólną politykę rozwoju Karpat i racjonalniej wykorzystywać fundusze wspólnotowe. Obok strategii dunajskiej i bałtyckiej powstają alpejska i adriatycka. Czas na karpacką. Podczas panelu uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie , czym powinna się charakteryzować i jakie stawiać sobie cele (np .wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego).
Wśród zagadnień poruszonych w dyskusji były m.in.

• Idea strategii makroregionalnych – dlaczego jest adekwatna dla Karpat?
• Turystyka motorem rozwoju Karpat,
• Leśnictwo w rozwoju zrównoważonym obszarów górskich,
• Infrastruktura warunkiem rozwoju komunikacji.
• Karpaty regionem czystych źródeł energii.