Grupa EKR zaniepokojona pogarszającą się sytuacją mediów w Polsce

Bruksela, 14 grudnia, 2012

Z inicjatywy europosłów Ryszarda Legutki i Tomasza Poręby grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim w przyjętej w Strasburgu deklaracji potępiła dyscyplinarne zwolnienie Cezarego Gmyza oraz rozwiązanie umów z innymi redaktorami dziennika „Rzeczpospolita”, a także wyraziła zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją jeżeli chodzi o wolność słowa w Polsce.

Komentując decyzję Grupy, Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący delegacji PiS w PE, powiedział: „Wyrzucenie z pracy dziennikarza śledczego za dochodzenie do prawdy to sytuacja niespotykana w Europie. Posłowie Grupy EKR dostrzegli to i wyrazili swoje zaniepokojenie zanikiem europejskich standardów w Polsce – widocznym również w kontekście zniszczenia tygodnika 'Uważam Rze”. Parlament Europejski jest szczególnie wyczulony na punkcie wolności mediów i będziemy dalej pracować nad umiędzynarodowieniem tej kwestii.

Poniżej pełen tekst deklaracji Grupy EKR:

Deklaracja Grupy EKR w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia dziennikarza śledczego Cezarego Gmyza oraz innych redaktorów „Rzeczpospolitej”

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wyraża swoje zaniepokojenie decyzją wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” w sprawie zwolnienia dziennikarza śledczego Cezarego Gmyza oraz rozwiązania umów z redaktorem naczelnym, jego zastępcą oraz kierownikiem działu krajowego gazety.

Zwolnienie grupy redaktorów w takich warunkach jest niepokojącym przykładem ograniczania wolności słowa i przyczynia się do pogorszenia sytuacji mediów w Polsce.

W imieniu Grupy EKR w Parlamencie Europejskim,

Martin Callanan