Znaczące dofinansowanie do sanockiego sportu i kultury