Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Polskiego kandydata
z grupy Europejskiej Partii Ludowej poparło w tajnym głosowaniu aż 555 posłów.
W inauguracyjnym przemówieniu były premier podziękował swojemu poprzednikowi
za budowanie społecznego szacunku do Parlamentu. Buzek wspominając Solidarność
i dwudziestolecie przemian w Europie, podkreślił, że jego wybór pieczętuje kres
starego porządku: „znika podział na Wschód i Zachód, na My i Oni, pozostaje nasza
wspólna Europa”.

Jerzy Buzek został trzynastym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Swój urząd
będzie pełnił przez dwa i pół roku – połowę siódmej kadencji Izby. W inauguracyjnym przemówieniu
polski przewodniczący wspomniał trzydziestą rocznicę demokratycznych wyborów
do Parlamentu Europejskiego, a mówiąc o prawach kobiet powołał się na Simone Veil,
Francuzkę, która jako pierwsza stanęła na czele Parlamentu w 1979 roku.

Nowy przewodniczący podziękował swoim konkurentom, którzy zrezygnowali z ubiegania
się o najwyższy urząd w PE, Mario Mauro i Josephowi Daulowi. Za udział we wtorkowych
wyborach podziękował również kandydatce skrajnej lewicy, Evie-Britt Svensson.

Hołd dla walczących o demokrację

„Swój wybór traktuję jako hołd dla milionów obywateli, którzy walczyli o demokrację w krajach
Europy środkowej i wschodniej”, powiedział Jerzy Buzek. Były premier dodał, iż chciałby
stać się reprezentantem wszystkich dziesięciu krajów, które dwadzieścia lat temu odrzuciły
totalitarną władzę.

We wrześniu na sesji plenarnej w Strasburgu, nowo wybrany przewodniczący wygłosi
szczegółowe expose i będzie odpowiadał na pytania posłów. Jednak już w przemówieniu
inauguracyjnym, Jerzy Buzek zapowiedział, iż będzie wspierał walkę z kryzysem gospodarczym
i bezrobociem, działał na rzecz zahamowania zmian klimatu oraz promował szerokie
partnerstwo międzynarodowe na Wschodzie, w rejonie Morza Śródziemnego. Nowy przewodniczący
chce dalej umacniać więzi UE z Ameryką Południową i strategiczne partnerstwo
z USA.

Jeszcze przed głosowaniem, jak i w przemówieniu po ogłoszeniu wyników, Jerzy Buzek podkreślał,
iż Parlament i cała Unia Europejska muszą zyskać jeszcze większe zaufanie obywateli.
Zapowiedział, iż poświęci swoją pracę na stanowisku przewodniczącego dla zjednania
mieszkańców Unii Europejskiej dla budowania wspólnej przyszłości naszego kontynentu.

Człowiek nauki, człowiek polityki

Jerzy Buzek urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach. Jest profesorem nauk technicznych.
Otrzymał Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu w Dortmundzie, Seulu i Isparcie oraz
Politechniki Śląskiej i Politechniki Opolskiej.

W 1980 roku został członkiem NSZZ „Solidarność”. W 1981 roku przewodniczył I Krajowemu
Zjazdowi Delegatów „Solidarności”. Działał w tajnych strukturach Związku po 1981 roku. Po
1989 r. przewodniczył także IV, V i VI Zjazdowi „Solidarności”. Działalność polityczną godził
z pracą badawczą i naukową jako długoletni wykładowca uniwersytecki w Opolu, Gliwicach
i Częstochowie.

W 1997 roku Jerzy Buzek został wybrany posłem na Sejm RP. Jako Premier Rządu RP w
1999 roku, wprowadził Polskę do NATO, przygotował kraj do integracji z Unią Europejską
(jego rząd przeprowadził innymi decentralizację państwa, co pozwoliło na wzmocnienie roli
samorządów). W 1998 r. rozpoczął negocjacje akcesyjne z UE.

W Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek zasiada od 2004 roku z ramienia grupy Europejskiej
Partii Ludowej. W poprzedniej kadencji był członkiem parlamentarnej Komisji Przemysłu,
gdzie odpowiadał miedzy innymi za Siódmy Program Ramowy na rzecz Badań i Rozwoju.

W czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego został wybrany na drugą kadencję
rekordową liczbą głosów.