Jubileusz 60-lecia RCEZ w Nisku

11 czerwca br w Nisku odbyły się obchody 60-lecia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej mającej strategiczne znaczenie dla niżańskiej społeczności. Popularny „elektryk” przez lata swojego istnienia wykształcił szereg absolwentów odgrywających znaczącą rolę w życiu zawodowym i społecznym niżańskiego regionu. Wśród zaproszonych gości oraz byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli i licznie zgromadzonych wychowanków szkoły, obecnością zaszczycił europoseł Tomasz Poręba, który objął nad uroczystościami Patronat Honorowy.

„Dzisiaj chciałbym wyrazić wielki szacunek dla Państwa wysiłku, dla Państwa poświęcenia, dla Państwa wiedzy, umiejętności i ciężkiej pracy nad wychowaniem młodego pokolenia” – dziękował europoseł wychowawcom uczącym na przestrzeni istnienia szkoły. „Jak nikt inny rozumiecie powagę czy wagę tego, że uczelnie techniczne w Polsce są czymś niezwykle ważnym i potrzebnym, nie możemy tylko i wyłącznie koncentrować się na szkołach ekonomicznych, szkoły techniczne są niezwykle ważne dla naszego kraju – podkreślił Tomasz Poręba. O wysokiej jakości kształcenia świadczy fakt zajęcia przez RCEZ I miejsca na Podkarpaciu, a II w Polsce w rankingu „Rzeczypospolitej” w kategorii ponadgimnazjalnych szkół technicznych. Gratuluję tego wyróżnienia. Na ręce Pani Dyrektor pragnę złożyć serdeczne życzenia dla całej społeczności szkolnej RCEZ, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Życzę dalszego rozwoju szkoły, aby przez kolejne dziesięciolecia mogła służyć swoim profesjonalizmem i tradycją” – kończył eurodeputowany wręczając na ręce pani dyrektor pamiątkowy grawer.