Każde państwo w UE powinno zachować swoją suwerenność

Jestem przekonany, że w Unii Europejskiej każde państwo powinno zachować swoją suwerenność. Tylko Unia działająca wspólnie w sprawach generalnych takich jak polityka energetyczna, polityka wschodnia czy stosunki transatlantyckie a jednocześnie silna tradycją, kulturą i dziedzictwem historycznym europejskich narodów będzie w stanie odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu światowej polityki.

Choć postępuje zanik granic i mamy ułatwiony kontakt z narodami Unii Europejskiej, to ważne jest to, by każde państwo zachowywało swoją odrębność. Dla mnie patriotyzm to silna więź łącząca obywatela, ale nie tylko z państwem ale także jego kulturą, językiem i tradycją. Każdy z nas powinien je zachowywać i pielęgnować. Naszym obowiązkiem jest też przekazywanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przyszłym pokoleniom. Musimy uczyć je, szacunku do wartości narodowych. Zachowanie tożsamości narodowej jest ważne. To dzięki niej każdy czuje więź ze swoją ojczyzną. Zastanawiam się, czy istnieje w ogóle takie pojęcie jak patriotyzm europejski. Wydaje mi się, że obywatele Unii Europejskiej czują mimo wszystko przywiązanie do historii i dziedzictwa kulturowego swoich krajów. To, że łatwiej im się przemieszczać, że w każdym państwie mogą czuć się jak u siebie w domu, nie zatraca poczucia ich przynależności do swojego narodu. Wydaje mi się, że patriotyzm jest uniwersalną wartością, którą każdy nosi w sobie. To więź duchowa z narodem, to poczucie przynależności do określonej wspólnoty. Patriotyzm daje poczucie solidarności. Patriota ma szacunek dla kraju, ojczyzny, miłuje narodową kulturę i jest oddany własnej ojczyźnie. To świadoma postawa obywatelska.

Tomasz Poręba