Komisja Europejska chce blisko współpracować z nowymi władzami Podkarpacia na rzecz szybkiego wznowienia certyfikacji unijnych projektów

Dziś w Brukseli wicemarszałek województwa podkarpackiego Lucjan Kuźniar i europoseł Tomasz Poręba spotkali się z Patrickiem Amblardem, wysokim przedstawicielem KE, dyrektorem Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w sprawie wznowienia certyfikacji unijnych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

26 lutego br. Komisja Europejska zaleciła podkarpackiemu urzędowi marszałkowskiemu wstrzymanie certyfikacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Powodem były „alarmujące informacje” dotyczące funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, który znalazł się pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury.

W ubiegłym tygodniu wybrany został nowy zarząd województwa podkarpackiego. Już dziś jego przedstawiciel udał się do Brukseli, by przekonać Komisję Europejską o gotowości do współpracy na rzecz szybkiego wznowienia certyfikacji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

„To było bardzo dobre i potrzebne spotkanie. Komisja Europejska jest zainteresowana jak najszybszym wyjaśnieniem wszelkich nieprawidłowości związanych z procesem przyznawania środków unijnych dla naszego regionu, a nowy zarząd województwa gwarantuje, że ta sprawa będzie traktowana priorytetowo. Komisja Europejska przedstawiła także mapę drogową działań, których jak najszybsze podjęcie odblokuje certyfikację projektów dla beneficjentów z Podkarpacia. Jestem pewien, że dzisiaj ruszyliśmy w tej sprawie z miejsca” – ocenił Tomasz Poręba, który już w marcu zwrócił się do Komisji Europejskiej o wznowienie certyfikacji.

Wicemarszałek województwa podkarpackiego liczy, że niebawem kwestia wstrzymanych certyfikacji znajdzie pozytywny finał.

„Wyraziłem w imieniu zarządu pełną otwartość i gotowość do współpracy z Komisją Europejską. Uzgodniliśmy nowe obszary, które KE chce sprawdzić dla upewnienia się co do prawidłowej dystrybucji środków unijnych w przyszłości i wszelka wiedza na ten temat z naszej strony zostanie udostępniona” – mówił Lucjan Kuźniar. „Komisja Europejska wyraża gotowość szybkiego wznowienia certyfikacji. Oczywiście stawia twarde warunki do spełnienia – chce się upewnić co do skutecznego i uczciwego procesu selekcji płatności” – dodał wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Już wkrótce Komisja Europejska przekaże na ręce marszałka Władysława Ortyla pismo z konkretnymi warunkami, które województwo musi spełnić, by doszło do wznowienia certyfikacji.