Komisja Europejska obiecuje wyrównanie dopłat rolniczych w odpowiedzi na interwencję europosłów PiS

W odpowiedzi na pytanie wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, posła Janusza Wojciechowskiego (PiS) i grupy eurodeputowanych PiS, Komisja Europejska oficjalnie obiecała, że zajmie się problemem wyrównania dopłat rolniczych i zakończenia w ten sposób dalszej dyskryminacji rolników z nowych krajów członkowskich.

„Kropla drąży skałę” – powiedział poseł Janusz Wojciechowski, autor pytania, które wywołało odpowiedź Komisji. Jeszcze rok temu wydawało się to niemożliwe. Komisja Europejska twardo obstawała przy tym, że nowe kraje członkowskie po wszechczasy mają dostawać dopłaty rolnicze dwa, trzy razy mniejsze niż kraje stare. W 2008 roku podczas tzw. przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej Komisja przedstawiła propozycje utrzymania maksymalnych kwot pomocy do rolnictwa z zachowaniem dotychczasowych różnic. Niesprawiedliwy system miał być „zabetonowany” na stałe.

„Propozycje Komisji udało się obalić w Parlamencie Europejskim, przyczyniły się do tego moje poprawki, co uważam za mój największy sukces w minionej kadencji” – komentuje sprawę Wojciechowski.

Dziś Komisja oficjalnie uznaje, że system dystrybucji dopłat jest niesprawiedliwy i wymaga zmiany. Jeszcze nie wiadomo, jakie to będą zmiany, ale na pewno nastąpią i polscy rolnicy mogą mieć nadzieję na to, że nie będą w Unii dyskryminowani przez kolejne lata.

Zdaniem Wojciechowskiego teraz bardzo wiele zależy od polskiego rządu – czy będzie dość zdeterminowany, aby walczyć o polskich rolników. Na razie zdeterminowany nie jest i nawet nie wpisał spraw rolniczych do priorytetów polskiej prezydencji w 2011 roku.

„Otworzyliśmy drogę do sprawiedliwego wyrównania dopłat dla polskich rolników. Oby tylko rząd tego nie zmarnował” – podsumował Janusz Wojciechowski.

Poniżej treść pytania europosłów PiS do Komisji i treść odpowiedzi z Komisji

18 listopada 2009 r. E-5666/09

PYTANIE PISEMNE skierowali: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR) do Komisji

Przedmiot: W sprawie rzeczywistego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej Odpowiedź

W ramach przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 roku Parlament Europejski w raporcie Capoulasa-Santosa, zajął stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie wielkości dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku. W czasie debaty posłowie podkreślali, że kwoty proponowane dla nowych krajów członkowskich według przelicznika na 1 ha są dwu-, a nawet trzykrotnie niższe, niż dla starych krajów członkowskich.

1. Czy Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie?

2. Czy Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych, jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji?

3. Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji?

E-5666/2009

Odpowiedź udzielona przez komisarz Mariann Fischer Boel w imieniu Komisji

Zgodnie z deklaracją złożoną w 2008 r. w ramach oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. Komisja zobowiązuje się gruntownie przeanalizować możliwości rozwoju systemu płatności bezpośrednich, w tym kwestię różnic w wysokości dopłat w poszczególnych krajach członkowskich.

Zagadnienie to zostało również dogłębnie przedyskutowane na nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brnie w czerwcu 2009 r.

Jeżeli chodzi o okres po roku 2013, Komisja rozważy i oceni różne scenariusze reformy systemu płatności bezpośrednich. Kwestia ujednolicenia poziomu dopłat we wszystkich państwach członkowskich oraz dostosowań zmierzających do harmonizacji poziomu wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rolników będzie stanowiła istotną część tej oceny.