Komisja Transportu PE odrzuciła poprawkę włączającą drogę S19 do głównych korytarzy transportowych UE

W komisji transportu Parlamentu Europejskiego odbyło się głosowanie odnośnie włączenia drogi S19 do sieci bazowej w ramach trwającej obecnie rewizji korytarzy transportowych TEN-T. Niestety, europosłowie odmówili poparcia poprawce zmierzającej do uczynienia z tej trasy jednego z głównych szlaków drogowych UE. Poprawkę złożył podkarpacki europoseł Tomasz Poręba

Niestety przegraliśmy to głosowanie. Parlament Europejski nie zgodził się na zmiany w proponowanych i uzgodnionych już przez Komisję Europejską z rządami poszczególnych państw mapach drogowych. Nie wpisanie Via Carpathii a więc i S19 do głównych szlaków transportowych UE finansowanych z pieniędzy unijnych do roku 2030 odwleka budowę tej drogi w bliżej nieokreśloną przyszłość. Polski rząd na etapie negocjacji z Komisją Europejską trzy lata temu niestety pokpił sprawę i nie walczył dostatecznie o wpisanie całości S19 do sieci głównych dróg europejskich – powiedział Poręba.

W ramach negocjacji z KE polski rząd wpisał do głównej sieci dróg europejskich jedynie odcinek między Rzeszowem a Lublinem. Natomiast odcinki od granicy państwa do Rzeszowa oraz od Lublina do granicy z Litwą nie zostały tam ujęte co oznacza, że ich budowa odciągnięta została aż do roku 2050.

Składając odpowiednią poprawkę do stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie rewizji sieci TNT starałem się naprawić ten błąd popełniony przez polski rząd podczas negocjacji z Komisją Europejską. Jest jeszcze szansa na zmianę tej sytuacji podczas zatwierdzenia ostatecznego kształtu TNT w ramach tzw. procedury kodecyzji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE z udziałem państw członkowskich w tym Polski. Pytanie czy rząd Donalda Tuska będzie chciał do tematu wrócić.” powiedział Poręba

Europoseł Tomasz Poręba zapowiedział również złożenie poprawki odnośnie S19 na sesji plenarnej PE w Strasburgu w lutym 2013 r., kiedy to akceptację dla priorytetów przyszłej polityki transportowej UE będzie musiał zatwierdzić cały Parlament Europejski.