Komunikat dotyczący konkursu patriotycznego „Jesteśmy Polakami – jesteśmy dumni”

Ponad 40 zespołów uczniowskich ze szkół ponadgimnazjalnych z Przemyśla, Jarosławia, powiatu jarosławskiego, powiatu przeworskiego i Lubaczowa zgłosiło się do udziału w konkursie patriotycznym organizowanym przez Tomasza Porębę, posła do Parlamentu Europejskiego.

Teraz trwa etap powstawania prac konkursowych, które muszą najpóźniej do 31 stycznia tego roku trafić do Filii Biura Tomasza Poręby w Przemyślu.

Prace (każdy zespół przygotowuje esej oraz zdjęcie, plakat, krótki film itp.) można przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście dostarczyć do ww. Filii Biura, ul. Wyb. J. Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl w godz. od 9:00 do 16:00.

W razie pytań, prosimy o kontakt: lucynapodhalicz@interia.pl, 16-678 49 19.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wiosnę tego roku.