Komunikat prasowy


Grupa EKR z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną ostatnio przez prezydenta Armenii Serża Sarkisjana amnestię, która została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe Armenii. Amnestia stanowi kolejny krok na drodze dialogu pomiędzy rządem i opozycyjnym ugrupowaniem Narodowy Kongres Armenii.

W związku z powyższym, Grupa EKR zachęca wszystkie strony do kontynuacji i wzmocnienia dialogu, na czym skorzysta dojrzewająca w Armenii demokracja, oparta na wartościach europejskich. Wspomniane wydarzenia są także zgodne z „partnerstwem na rzecz reform”, wspólnej inicjatywie Komisji Europejskiej i rządu Armenii.

Grupa EKR wzywa wszystkie siły polityczne w Armenii, by przyłączyły się do tego konstruktywnego dialogu, także w świetle zbliżających się wyborów parlamentarnych w Armenii.

Charles TANNOCK,
Koordynator Grupy EKR ds. Zagranicznych
Członek Zarządu Europejskich Przyjaciół Armenii
Tomasz PORĘBA,
Stały Sprawozdawca PE ds. Armenii